Novosti

19. sjednica općinskog vijeća - poziv na sjednicu

15.05.2020

 

Objava akata u Službenom glasniku KZŽ
http://www.kzz.hr/glasnik.aspx?broj=2020_20


Privitak 1: GODIŠNJI OBRAČUN 2019 - PRIHODI - Download
Privitak 2: GODIŠNJI OBRAČUN 2019 - RASHODIrtf - Download
Privitak 3: Izvješaj o zaduživanju - Download
Privitak 4: IZVJEŠĆE JAVNIH POTREBA U KULTURI - Download
Privitak 5: IZVJEŠĆE O IZVRŠENU JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 2017 - Download
Privitak 6: IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017GODINU - Download
Privitak 7: IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ZAŠTOITE OKOLIŠA 2019 - Download
Privitak 8: IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU SOCIJALNOG PROGRAMA 2017 - Download
Privitak 9: IZVRŠENJE PROGRAMA - STANOVI 2019 - Download
Privitak 10: IZVRŠENJE PROGRAMA- niz za 2019 - Download
Privitak 11: IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017 - Download
Privitak 12: korištenje proračunske zalihe - Download
Privitak 13: Obrazloženje godišnjeg izvještaja za 2019 godinu - Download
Privitak 14: ODLUKA o rezultatu poslovanja za 2019 g - Download
Privitak 15: Z A P I S N I K - 18 sjednica 25 - Download
Privitak 16: ZAKLJUČAK O USVAJANJU iZVJEŠĆA O IZVRŠENJU - Download
Privitak 17: 5 - Download
Privitak 18: 6 - Download
Privitak 19: 7 - Download
Privitak 20: 8 - Download
Privitak 21: 7 - Download
Privitak 22: 8 - Download
Privitak 23: 9 - Download
Privitak 24: 10 - Download
Privitak 25: 4 - Download
Privitak 26: 5 - Download
Privitak 27: 6 - Download
Privitak 28: 12 - Download
Privitak 29: 11 - Download
Privitak 30: 8 - Download
Privitak 31: 10 - Download
Privitak 32: Odluka o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća ZJVP za 2019 - Download
Privitak 33: odluka o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01 - Download
Privitak 34: Odlukja o usvajanju financijskog izvješća DV Tratinčicas Desinić za 2019 - Download
Privitak 35: Zaključak - DV Tratinčica dodatna sredstva i oslobođenje plaćanja roditelja - Download
Privitak 36: Zaključak o usvajanju izvješća - Download
Privitak 37: odluka o određivanju pravnih osoba od intereda za sustav CZ općine Desinić - Download
Privitak 38: odluka o oslobođenju od plačanja komunalne naknade - Download
Privitak 39: Odluka o sufinanciranju troškova provedbe programa održavanja nerazvrstanih cesta - Download
Privitak 40: Odluka o usvajanju financijskog izvješća DVD-a Desinić za 2019 - Download
Privitak 41: odluka o usvajanju I - Download
Privitak 42: Odluka o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća ZJVP za 2019 - Download
Privitak 43: odluka o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01 - Download
Privitak 44: Zaključak - DV Tratinčica dodatna sredstva i oslobođenje plaćanja roditelja - Download
Privitak 45: Zaključak o usvajanju izvješća - Download
Privitak 46: odluka o određivanju pravnih osoba od intereda za sustav CZ općine Desinić - Download
Privitak 47: odluka o oslobođenju od plačanja komunalne naknade - Download
Privitak 48: Odluka o sufinanciranju troškova provedbe programa održavanja nerazvrstanih cesta - Download
Privitak 49: Odluka o usvajanju financijskog izvješća DVD-a Desinić za 2019 - Download
Privitak 50: odluka o usvajanju I - Download
Privitak 51: Odluka o usvajanju financijskog izvješća DV Tratinčica Desinić za 2019 - Download
Privitak 52: Izvještaj odanim jamstvima - Download
Privitak 53: korištenje proračunske zalihe - Download
Privitak 54: Obrazloženje godišnjeg izvještaja za 2019 godinu - Download
Privitak 55: ODLUKA o rezultatu poslovanja za 2019 g - Download
Privitak 56: GODIŠNJI OBRAČUN 2019 - OPĆI DIO - Download
Privitak 57: GODIŠNJI OBRAČUN 2019 POSEBNI DIO-OBJAVA - Download
Privitak 58: GODIŠNJI OBRAČUN 2019 PRIHODI-OBJAVA - Download
Privitak 59: GODIŠNJI OBRAČUN 2019 RASHODI-OBJAVA - Download
Privitak 60: godišnji obračun 2019- račun zaduživanja - Download
Privitak 61: Izvješaj o zaduživanju - Download
Privitak 62: Z A P I S N I K - 19 sjednica 22 - Download

<< početna