Novosti

16. sjednica općinskog vijeća poziv i materijali

15.11.2019


Privitak 1: 7 - Download
Privitak 2: 7 - Download
Privitak 3: 7 - Download
Privitak 4: Godišnji plan davanja koncesija za 2020 - Download
Privitak 5: godišnji plan upravljanja imovinom za 2020 - Download
Privitak 6: godišnji plan upravljanja imovinom za 2020_1 - Download
Privitak 7: I IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - Download
Privitak 8: I IZMJENA PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 2019 - Download
Privitak 9: I IZMJENA PROGRAM ODRŽ - Download
Privitak 10: I IZMJENA PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019 - Download
Privitak 11: I IZMJENA PRORAČUNA 2019- POSEBNI DIO- VIJEĆE - Download
Privitak 12: I IZMJENA PRORAČUNA 2019 - Download
Privitak 13: I IZMJENA PRORAČUNA 2019 - Download
Privitak 14: I IZMJENA PRORAČUNA 2019 - Download
Privitak 15: I IZMJENA SOCIJALNI PROGRAM 2019 - Download
Privitak 16: izvješće o radu načelnika od 01 - Download
Privitak 17: Odluka donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019 - Download
Privitak 18: Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinomu vlasništvu općine Desinić za 2020 - Download
Privitak 19: odluka o usvajanju izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja nogometnim igralištima - Download
Privitak 20: 14 - Download
Privitak 21: 15 - Download
Privitak 22: 17 - Download
Privitak 23: 3 - Download
Privitak 24: 4 - Download
Privitak 25: 5 - Download
Privitak 26: 6 - Download
Privitak 27: 7 - Download
Privitak 28: 10 - Download
Privitak 29: 11 - Download

<< početna