Novosti

NASLOV : 6 SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

09.03.2018


Privitak 1: POZIV - Download
Privitak 2: Materijali - Download
Privitak 3: I Odluka o 1 izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina imjerama zaštite - Download
Privitak 4: II Odluka o usvajanju Izviješća o izvršenju ugovora o pružanju veterinarskih usluga za 2017 godinu - Download
Privitak 5: III Odluka o usvajanju financijskog izvješća DVD-a Desinić za 2017 godinu - Download
Privitak 6: IV Odluka o usvajanju izviješća Dječjeg vrtića Tratinčica za 2017 godinu - Download
Privitak 7: Novi_PGO_DESINIĆ_ažurirano - Download
Privitak 8: Odluka o dodijeli javnih priznanja općine Desinić povodm dana općine Desinić 2018 godine i obilježavanja 25 godina postojanja - Download
Privitak 9: Odluka o usvajanju izvješća - mjere za sprečavanje neprospisno odbačenog otpada - Download
Privitak 10: Z A P I S N I K - 6 sjednica 14_03_2018 - Download
Privitak 11: V Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Desinić za razdoblje od 2017-2022 godine - Download

<< početna