Akti načelnika


UNUTARNJE UREĐENJE USTROJSTVENIH JEDINICA - AKTI
Privitak 1 - UNUTARNJE_UREĐENJE_USTROJSTVENIH_JEDINICA_ - Download

Shematski prikaz ustrojstva općine Desinić
Privitak 1 - Shematski prikaz ustrojstva općine Desinić - Download