Turistička karta

turistička karta desinić

Na središnjem trgu nalazi se pano sa turističkom kartom šire okolice Desinića sa mnogim
interesantnim informacijama. Ovdje možemo vidjeti INTERAKTIVNU kartu područja općine Desinić.

Turistička karta općine Desinić