Socijalna skrb


NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA


Privitak 1 - OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA - Download

Socijalna skrb


Privitak 1 - ZAHTJEV_ZA_OSTVARENJE_PRAVA_NA_JEDNOKRATNU_NAKNADU - Download
Privitak 2 - ODLUKA_O_SOCIJALNOJ_SKRBI - Download
Privitak 3 - PRAVILNIK _O_UVJETIMA ZA_OSTVARIVANJE PRAVA_NA_JEDNOKRATNU_NAKNADU - Download