Registri i popisi

EVIDENCIJA SVIH SKLOPLJENIH UGOVORA OPĆINE DESINIĆ U 2019 GODINI


Privitak 1 - EVIDENCIJA SVIH SKLOPLJENIH UGOVORA OPĆINE DESINIĆ U 2019 GODINI - Download
Privitak 2 - SearchResultsMatrix - Download
Privitak 3 - SearchResultsMatrix - Download
Privitak 4 - SearchResultsMatrix - Download

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Sukladno članku 28. Zakon o javnoj nabavi NN 120/16 općina Desinić obvezna je ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi NN 101/2017

Naručitelj je obvezan ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma.

Naručitelj je obvezan ažurirati registar ugovora prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci.

U slučaju jednostavne nabave, ako naručitelj predmet nabave nabavlja putem narudžbenica, u registar ugovora unosi se ukupni iznos za taj predmet nabave neovisno o broju narudžbenica izdanih tijekom godine.

POVEZNICA NA EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

POPIS SPONZORSTVA, DONACIJA I POMOĆI U 2019. GODINI


Privitak 1 - - Download

BAZA IZDANIH DOZVOLA ZA AUTOTAKSI PRIJEVOZ NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1 - BAZA IZDANIH DOZVOLA ZA OBAVLJANJE AUTOTAKSI PRIJEVOZA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ - Download

POPISI SPONZORSTAVA, DONACIJA I POMOĆI 2018 godina

EVIDENCIJA O DODIJELJENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI 2018 GODINA

IZVJEŠĆA O RADU I IZVRŠENJU


Privitak 1 - prilozi - Download
Privitak 2 - izvjesce_o_radu_opcinskoga_nacelnika_01 - Download
Privitak 3 - izvjesce_o_radu_opcinskoga_nacelnika_01 - Download
Privitak 4 - izvjesce_o_radu_opcinskoga_nacelnika_1 - Download
Privitak 5 - izvjesce_o_radu_opcinskoga_nacelnika_od_1 1 30 6 - Download
Privitak 6 - izvješće o izvršenju plana gospdoarenja otpadom - Download
Privitak 7 - izvješće o mjerama za sprečavanje nepropisno odbačenog otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog odtpada za 2018 - Download
Privitak 8 - IZVJEŠĆE O RADU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE DESINIĆ - Download
Privitak 9 - izvješće o radu načelnika od 01 - Download
Privitak 10 - izvješće o radu načelnika od 01 - Download
Privitak 11 - IZVJEŠĆE poljoprivrednog redara za 2018 - Download
Privitak 12 - Izvještaj Odbora za djecu mlade i obitelj 18 - Download

POPIS SVIH SKLOPLJENIH UGOVORA U 2018. GODINI

Skraćeni zapisnici sa sjednica općinskog vijeća općine Desinić


Privitak 1 - zapisnici - Download
Privitak 2 - Z A P I S N I K - 3 sjednica 13 - Download
Privitak 3 - Z A P I S N I K - 1 konstituirajuće sje 2017 - Download
Privitak 4 - Z A P I S N I K - 4 sjednica 21 - Download
Privitak 5 - Z A P I S N I K - 5 sjednica 31 - Download
Privitak 6 - Z A P I S N I K - 6 sjednica 14 - Download
Privitak 7 - Z A P I S N I K - 7 sjednica 16 - Download
Privitak 8 - Z A P I S N I K - 8 sjednica 16 - Download
Privitak 9 - Z A P I S N I K - 9 sjednica 10 - Download
Privitak 10 - Z A P I S N I K - 10 sjednica 01 - Download
Privitak 11 - Z A P I S N I K - 11 sjednica 18 - Download
Privitak 12 - Z A P I S N I K - 12 sjednica 30 - Download
Privitak 13 - Z A P I S N I K - 13 sjednica 18 - Download
Privitak 14 - Z A P I S N I K - 14 sjednica 11 - Download
Privitak 15 - Z A P I S N I K - 15 sjednica 13 - Download
Privitak 16 - Z A P I S N I K - 16 sjednica 21 - Download
Privitak 17 - Z A P I S N I K - 17 sjednica 19 - Download
Privitak 18 - Z A P I S N I K - Download
Privitak 19 - Z A P I S N I K - 18 sjednica 25 - Download
Privitak 20 - Z A P I S N I K - 19 sjednica 22 - Download
Privitak 21 - ZAPISNIK 21 SJEDNICA - Download

http://www.desinic.hr/admin/index.php?page=7&vijest_edit=585

REGISTAR UGOVORA  2018

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi - link


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Sukladno članku 28. Zakon o javnoj nabavi NN 120/16 općina Desinić obvezna je ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi NN 101/2017

Naručitelj je obvezan ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma.

Naručitelj je obvezan ažurirati registar ugovora prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci.

U slučaju jednostavne nabave, ako naručitelj predmet nabave nabavlja putem narudžbenica, u registar ugovora unosi se ukupni iznos za taj predmet nabave neovisno o broju narudžbenica izdanih tijekom godine.

POVEZNICA NA EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

POTPORE MALE VRIJEDNOSTI


Privitak 1 - Dodijeljene potpore male vrijednosti u 2017 godini - Download

Registar ugovora


Privitak 1 - Ugovori 2017-zadnje azurirano - Download
Privitak 2 - REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENIH U 2017 GODINI - Download

REGISTAR BAGATELNE NABAVE


Privitak 1 - registar_bagatelne_nabave_30_06_2017 - Download
Privitak 2 - registar bagatelne nabave 2017 - Download
Privitak 3 - WEB 2017 SPONZORSTVA POMOĆI I DONACIJE - Download

POPISI SPONZORSTAVA, DONACIJA I POMOĆI


Privitak 1 - SPONZORSTVA_POMOĆI_I_DONACIJE - Download
Privitak 2 - SPONZORSTVA, POMOĆI I DONACIJE - Download


Stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora u poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim i pravnim osobama – mjera 69


Privitak 1 - Ugovori - Download

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA (2019)


Privitak 1 - SearchResultsMatrix - Download
Privitak 2 - SearchResultsMatrix - Download
Privitak 3 - SearchResultsMatrix - Download

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Sukladno članku 28. Zakon o javnoj nabavi NN 120/16 općina Desinić obvezna je ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi NN 101/2017

Naručitelj je obvezan ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma.

Naručitelj je obvezan ažurirati registar ugovora prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci.

U slučaju jednostavne nabave, ako naručitelj predmet nabave nabavlja putem narudžbenica, u registar ugovora unosi se ukupni iznos za taj predmet nabave neovisno o broju narudžbenica izdanih tijekom godine.

POVEZNICA NA EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

REGISTRI, EVIDENCIJE I POPISI KOJE TJV VODI


Privitak 1 - Popis registara evidencija koje TJV vodi - Download

REGISTRI, EVIDENCIJE I POPISI

 

PLAN NABAVE ZA PRORAČUNSKU GODINU

Sukladno članku 28. Zakon o javnoj nabavi NN 120/16 općina Desinić obvezna je donijeti plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te ga ažurirati prema potrebi.

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi NN 101/2017   Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku od osam dana od donošenja ili promjene.

EOJN RH stavlja na raspolaganje obrazac plana nabave u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav.

EOJN RH bez odgode javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku.

Objavljeni plan nabave i sve njegove kasnije promjene iz tekuće godine moraju biti javno dostupne u EOJN RH do 30. lipnja sljedeće godine.

EOJN RH pohranjuje objavljene planove nabave najmanje šest godina od njihove objave na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka.

POVEZNICA NA EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Sukladno članku 28. Zakon o javnoj nabavi NN 120/16 općina Desinić obvezna je ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi NN 101/2017

Naručitelj je obvezan ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma.

Naručitelj je obvezan ažurirati registar ugovora prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci.

U slučaju jednostavne nabave, ako naručitelj predmet nabave nabavlja putem narudžbenica, u registar ugovora unosi se ukupni iznos za taj predmet nabave neovisno o broju narudžbenica izdanih tijekom godine.

POVEZNICA NA EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

Općina objavljuje informacije i popis o dodijeljenim potporama male vrijednosti u poljoprivredi, o dodijeljenim studentskim  učeničkim pripomoćima te druge pomoći i dodijeljena sredstva uključujući popis korisnika i visinu na mrežnim stranicama općine Desinić

http://www.desinic.hr/