Proračun - Financijska izvješća

24.11.2020 PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2021. G. I PROJEKCIJE 2022 - 2023.


Privitak 1: PRIJEDLOG PRORAČUNA 2021 - Download
Privitak 2: PRIJEDLOG PRORAČUNA 2021 - Download
Privitak 3: PRIJEDLOG PRORAČUNA 2021 - OPĆI DIO - Download
Privitak 4: PRIJEDLOG PRORAČUNA 2021 - Download

PRIJEDLOG PRORAČUNA  OPĆINE DESINIĆ ZA 2021. G. I PROJEKCIJE 2022 - 2023.

23.11.2020 I IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020


Privitak 1: 2 - Download

23.11.2020 I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2020. GODINU


Privitak 1: 1 - Download
Privitak 2: 1 - Download
Privitak 3: 1 - Download
Privitak 4: 1 - Download
Privitak 5: 1 - Download
Privitak 6: 1 - Download

23.10.2020 IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2020. GODINE


Privitak 1: POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2020- OPĆI DIO - Download
Privitak 2: polugodišnji obračun 2020 - Download
Privitak 3: polugodišnji obračun 2020 - Download
Privitak 4: polugodišnji obračun 2020 - Download
Privitak 5: RAČUN FINANCIRANJA-ZADUŽIVANJA - Download
Privitak 6: Izvješaj o zaduživanju - Download
Privitak 7: Izvještaj o danim jamstvima - Download
Privitak 8: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe - Download
Privitak 9: Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2019 - Download
Privitak 10: plan razvojnih programa 1 - Download

IZVJEŠTAJ O  IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ   ZA  RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2020. GODINE

10.06.2020 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2019. GODINU - Godišnji obračun proračuna za 2019 godinu


Privitak 1: godišnji obračun 2019- račun zaduživanja - Download
Privitak 2: Izvješaj o zaduživanju - Download
Privitak 3: Izvještaj odanim jamstvima - Download
Privitak 4: korištenje proračunske zalihe - Download
Privitak 5: Obrazloženje godišnjeg izvještaja za 2019 godinu - Download
Privitak 6: ODLUKA o rezultatu poslovanja za 2019 g - Download
Privitak 7: GODIŠNJI OBRAČUN 2019 - OPĆI DIO - Download
Privitak 8: GODIŠNJI OBRAČUN 2019 POSEBNI DIO-OBJAVA - Download
Privitak 9: GODIŠNJI OBRAČUN 2019 PRIHODI-OBJAVA - Download
Privitak 10: GODIŠNJI OBRAČUN 2019 RASHODI-OBJAVA - Download

09.03.2020 Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-31.12.2019 godine – razina 23


Privitak 1: POPIS UGOVORNIH OBVEZA - Download
Privitak 2: bilješke 31 - Download
Privitak 3: FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01 - Download
Privitak 4: POPIS UGOVORNIH OBVEZA - IZDANI INSTRUMENTI PLAČANJA - Download

17.02.2020 Financijski izvještaj 01 01 do 31. 12. 2019.


Privitak 1: OBVEZNE BILJEŠKE 31 - Download
Privitak 2: POPIS UGOVORNIH OBVEZA - IZDANI INSTRUMENTI PLAČANJA - Download
Privitak 3: POPIS UGOVORNIH OBVEZA - Download
Privitak 4: POPIS SUDSKIH SPOROVA na dan 31 - Download
Privitak 5: bilješke 31 - Download
Privitak 6: FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01 - Download

13.01.2020 PRORAČUNSKI VODIĆ ZA GRAĐANE PRORAČUN OPĆINE DESINIĆ ZA 2020. GODINU


Privitak 1: PRORAČUNSKI VODIĆ ZA GRAĐANE PRORAČUN ZA 2020 GODINU - Download

PRORAČUNSKI VODIĆ ZA GRAĐANE - PRORAČUN ZA 2020. GODINU

08.01.2020 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE DESINIĆ ZA 2020 GOD. I PROJEKCIJE 2021. I 2022. GOD.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE DESINIĆ ZA 2020 GOD. I PROJEKCIJE 2021. I 2022. GOD.

08.01.2020 ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE


Privitak 1: Odluka o izvršavanju proračuna općine Desinić za razdoblje od 01 - Download

ODLUKA  O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE

08.01.2020 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE DESINIĆ ZA 2020 GOD. I PROJEKCIJE 2021. I 2022. GOD.


Privitak 1: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020 - Download

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE DESINIĆ ZA 2020 GOD. I PROJEKCIJE 2021. I 2022. GOD.

08.01.2020 PRORAČUN OPĆINE DESINIĆ ZA 2020. G. I PROJEKCIJE 2021 - 2022.


Privitak 1: PRORAČUN 2020 -POSEBNI DIO - Download
Privitak 2: PRORAČUN 2020- OPĆI DIO - Download
Privitak 3: PRORAČUN 2020-PRIHODI (1) - Download
Privitak 4: PRORAČUN 2020-PRIHODI - Download

PRORAČUN  OPĆINE DESINIĆ ZA 2020. G. I PROJEKCIJE 2021 - 2022.

16.12.2019 I IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA


Privitak 1: I IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - Download

16.12.2019 I IZMJENA PRORAČUNA 2019


Privitak 1: I IZMJENA PRORAČUNA 2019- RASHODI - OBJAVA - Download
Privitak 2: I IZMJENA PRORAČUNA 2019 - Download
Privitak 3: I IZMJENA PRORAČUNA 2019- POSEBNI DIO- OBJAVA - Download
Privitak 4: I IZMJENA PRORAČUNA 2019- PRIHODI - OBJAVA - Download

20.11.2019 PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE 2021 - 2022.


Privitak 1: PRORAČUN 2020-OPĆI DIO - Download
Privitak 2: PRORAČUN 2020-POSEBNI DIO - Download
Privitak 3: PRORAČUN 2020-PRIHODI - Download
Privitak 4: PRORAČUN 2020-RASHODI - Download

01.11.2019 IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. - 30. 06. 2019. GODINE


Privitak 1: 1 - Download
Privitak 2: 1 - Download
Privitak 3: 1 - Download
Privitak 4: 1 - Download
Privitak 5: POLUGODIŠNJI OBRAČU 2019- OPĆI DIO - Download
Privitak 6: posebni dio- objava - Download
Privitak 7: prihodi-objava - Download
Privitak 8: rashodi -ovjava - Download

 

IZVJEŠTAJ O  IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ

ZA  RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2019. GODINE

objavljen je u Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije broj 

41/2019

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_41.pdf23.07.2019 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01. 01. - 30. 06. 2019 RAZINA 23


Privitak 1: FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01 - Download

23.07.2019 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01. 01. - 30. 06. 2019 RAZINA 22


Privitak 1: FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01 - Download

31.05.2019 Godišnji obračun proračuna za 2018 godinu


Privitak 1: GODIŠNJI OBRAČUN 2018 - OPĆI DIO - Download
Privitak 2: GODIŠNJI OBRAČUN -POSEBNI DIO 2018- OBJAVA - Download
Privitak 3: GODIŠNJI OBRAČUN -PRIHODI 2018- OBJAVA - Download
Privitak 4: GODIŠNJI OBRAČUN -RASHODI 2018- OBJAVA - Download
Privitak 5: 12 - Download

17.04.2019 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01. 01. - 31. 03. 2019


Privitak 1: FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01 - Download

12.04.2019 Prijedlog Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna općine Desinić za 2018. godinu


Privitak 1: GODIŠNJI OBRAČUN 2018 - OPĆI DIO - Download
Privitak 2: GODIŠNJI OBRAČUN 2018 - PRIHODI - Download
Privitak 3: GODIŠNJI OBRAČUN 2018- POSEBNI DIO - Download
Privitak 4: 2 - Download

20.03.2019 KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01. 01. - 31. 12. 2018. RAZINA 23


Privitak 1: FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ 01 - Download

19.02.2019 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. 2018. – 31. 12. 2018. GODINE SA PRATEĆOM DOKUMENTACIJOM

06.02.2019 PRORAČUNSKI VODIĆ ZA GRAĐANE – PRORAČUN OPĆINE DESINIĆ ZA 2019. GODINU

16.01.2019 Odluka o izvršavanju proračuna općine Desinić za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019

16.01.2019 PRORAČUN OPĆINE DESINIĆ ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2020 I 2021. GODINU

12.12.2018 PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ  ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2020. I 2021. GODINU

24.09.2018 POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2018. GODINU /POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE 01. 01. – 30. 06. 2018. GODINE

Link

24.09.2018 II. IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2018 GODINU I II. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU

01.08.2018 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01. 01. 2018 – 30. 06. 2018 – RAZINA 23


Privitak 1: FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01-01 do 30-06-2018 RAZINA 23 - Download

01.08.2018 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01. 01. 2018 – 30. 06. 2018 – RAZINA 22


Privitak 1: FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01-01 do 30-06-2018 RAZINA 22 - Download

01.08.2018 I. IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2018 GODINU I I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU

18.04.2018 GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2017 G./GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017


Privitak 1: GODIŠNJI OBRAČUN 2017 - POSEBNI DIO OBJAVA - Download
Privitak 2: GODIŠNJI OBRAČUN 2017 - PRIHODI OBJAVA - Download
Privitak 3: GODIŠNJI OBRAČUN 2017 - RASHIDI OBJAVA - Download
Privitak 4: GODIŠNJI OBRAČUN 2017- VIJEĆE - OPĆI DIO - Download

Poveznica na objavu u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije

18.04.2018 FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O1.01.-31.03.2018


Privitak 1: FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O1_01-31_03_2018 - Download

09.03.2018 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01. 01. - 31. 12. 2017. - RAZINA 23.


Privitak 1: FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01_01 -31_12_2017 RAZINA 23 - Download

19.02.2018 FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01. 01. – 31. 12. 2018. – RAZINA 22


Privitak 1: financijsko izvješće 01_01-31_12_2017 razina 22 - Download
Privitak 2: biljeske 31_12_2017 - Download
Privitak 3: OBVEZNE BILJEŠKE 31_12_2017 - Download

05.01.2018 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019 I 2020.


Privitak 1: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2018-PRAVI - Download

05.01.2018 ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE


Privitak 1: odluka izvršenje proračuna - Download

05.01.2018 PRORAČUN OPĆINE DESINIŽ ZA 2018. GODINU SPROJEKCIJM ZA 2019 I 2020 GODINU.


Privitak 1: PRORAČUN 2018- OPĆI DIO - OBJAVA - Download
Privitak 2: PRORAČUN 2018- POSEBNI DIO- OBJAVA - Download
Privitak 3: PRORAČUN 2018- RASHODI - OBJAVA - Download
Privitak 4: PRORAČUN 2018-PRIHODI - OBJAVA - Download

05.01.2018 II. izmjena proračuna općine Desinić za 2017. godinu


Privitak 1: II IZMJENA 2017 - POSEBNI DIO - OBJAVA - Download
Privitak 2: II IZMJENA 2017 - PRIHODI - OBJAVA - Download
Privitak 3: II IZMJENA 2017 - RASHODI - OBJAVA - Download
Privitak 4: II IZMJENA 2017-OPĆI DIO - Download

05.01.2018 II izmjena plana razvojnih programa za 2017. godinu


Privitak 1: II izmjena plana razvojnih programa za 2017 godinu - Download

05.12.2017 Prijedlog proračuna za 2018 godinu s projekcijama za 2019. i 2020 godinu


Privitak 1: PRORAČUN 2018 OPĆI DIO - Download
Privitak 2: PRORAČUN 2018- prihodi - Download
Privitak 3: PRORAČUN 2018- rashodi - Download
Privitak 4: PRORAČUN 2018-posebni dio - Download

06.11.2017 Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Desinić za razdoblje 01.01.-30.06.2017 godine


Privitak 1: POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017-1 - Download
Privitak 2: POLUGODIŠNJI OBRAČUN -2017 - POSEBNI DIO- OBJAVA - Download
Privitak 3: POLUGODIŠNJI OBRAČUN -2017 - PRIHODI OBJAVA - Download
Privitak 4: POLUGODIŠNJI OBRAČUN -2017 - RASHODI- OBJAVA - Download

02.08.2017 Izmjena proračuna općine Desinić za 2017. godinu


Privitak 1: I IZMJENA 2017- posebni dio - Download
Privitak 2: I IZMJENA 2017- PRIHODI OBJAVA - Download
Privitak 3: I IZMJENA 2017- RASHODI OBJAVA - Download
Privitak 4: I IZMJENA PRORAČUNA 2017- OPĆI DIO - Download

18.07.2017 FINANCIJSKI IZVJEŠZAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2017- RAZINA 22


Privitak 1: FINANACIJSKO IZVJEŠĆE 01_01-30_06_2017 - RAZINA 22 - Download

15.05.2017 ODLUKA O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2016. GODINU


Privitak 1: Odluka_o_godisnjem_izvjestaju_o_izvrsenju_propracuna_za_2016_1 - Download
Privitak 2: Odluka_o_godisnjem_izvjestaju_o_izvrsenju_propracuna_za_2016_2 - Download
Privitak 3: Odluka_o_godisnjem_izvjestaju_o_izvrsenju_propracuna_za_2016_3 - Download
Privitak 4: Odluka_o_godisnjem_izvjestaju_o_izvrsenju_propracuna_za_2016_4 - Download
Privitak 5: Odluka_o_raspodjeli_rezultata poslovanja_opcine_desinic_za_2016 - Download

15.03.2017 FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD 01. 01. – 31. 12. 2016 – RAZINA 23 – KONSOLIDIRANO


Privitak 1: FINANACIJSKO_IZVJESCE_01_01_31_12_2016_RAZINA_23 - Download

23.02.2017 Financijski izvještaj za razdoblje od 01. 01. – 31. 12. 2016.


Privitak 1: FINANACIJSKO IZVJEŠĆE 01_01_31_12_2016 - Download

09.01.2017 II IZMJENA PRORAČUNA OPĆINA DESINIĆ ZA 2016. GODINU.


Privitak 1: II IZMJENA - POSEBNI DIO - OBJAVA - Download
Privitak 2: II IZMJENA 2016 - RASHODI OBJAVA - Download
Privitak 3: II IZMJENA 2016 -PRIHODI OBJAVA - Download
Privitak 4: II IZMJENA PRORAČUNA 2016 - OPĆI DIO - Download

05.12.2016 PRORAČUN OPĆINE DESINIĆ ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU


Privitak 1: odluka izvršenje proračuna - Download
Privitak 2: PRORAČUN 2017 - OPĆI DIO - Download
Privitak 3: PRORAČUN 2017- POSEBNI DIO - OBJAVA - Download
Privitak 4: PRORAČUN 2017- PRIHODI - OBJAVA - Download
Privitak 5: PRORAČUN 2017- RASHODI - OBJAVA - Download

17.11.2016 PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU


Privitak 1: PRORAČUN 2017 - OPĆI DIO - Download
Privitak 2: PRORAČUN 2017 - PRIHODI - Download
Privitak 3: PRORAČUN 2017 -RASHODI - Download
Privitak 4: PRORAČUN 2017- posebni dio - Download

16.09.2016 IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2016. GODINU


Privitak 1: IZMJENA_2016_OPĆI_DIO - Download
Privitak 2: IZMJENA_2016_POSEBNI_DIO - Download
Privitak 3: IZMJENA_2016_PRIHODI - Download
Privitak 4: IZMJENA_2016_RASHODI_OBJAVA - Download

16.09.2016 POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU


Privitak 1: POLUGODIŠNJI_IZVJEŠTAJ_2016_OPĆI_DIO - Download
Privitak 2: POLUGODIŠNJI_IZVJEŠTAJ_2016_POSEBNI_DIO - Download
Privitak 3: POLUGODIŠNJI_IZVJEŠTAJ_2016_PRIHODI - Download
Privitak 4: POLUGODIŠNJI_OBRAČUN_2016_RASHODI_OBJAVA - Download

22.07.2016 Financijski izvještaji 01.01.-30.06.2016.


Privitak 1: FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01 - Download
Privitak 2: FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01 - Download

01.03.2016 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika


Privitak 1: FINANCIJSKI_IZVJESZAJ-01-01_31-12-2015-KONSOLIDIRANO - Download

01.03.2016 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika


Privitak 1: FINANCIJSKI_IZVJESZAJ_01-01_31-12-2015-RAZINA_22 - Download

05.01.2016 PRORAČUN 2016


Privitak 1: prihodi_2016-objava - Download
Privitak 2: proracun_2016-_opci_dio-objava - Download
Privitak 3: rashodi_2016-_objava - Download

23.11.2015 I. izmjena proračuna općine Desinić za 2015. godinu


Privitak 1: I-IZMJENA- 2015-OBJAVA-NOVOI - Download

31.08.2015 POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2015. GODINU


Privitak 1: POLUGODISNJI_OBRACUN_2015_skupni - Download

28.08.2015 UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1: Upute_proracun_2016 - Download

25.07.2015 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ


Privitak 1: FINANCIJSKI_IZVJESZAJ_01-01_31-06-2015-KONSOLIDIRANO - Download

15.07.2015 FINANCIJSKO IZVJEŠĆE


Privitak 1: FINANCIJSKI IZVJEŠZAJ 01 - Download

13.05.2015 ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU


Privitak 1: IZVJESCE_O_IZVRSENJU_PROGRAMA_GRADNJE_OBJEKATA_KOMUNALNE_INFRASTRUKTURE_ZA_2014_GODINU - Download
Privitak 2: IZVJESCE_O_IZVRSENJU_PROGRAMA_JAVNIH_POTREBA_U_KULTURI_ZA_2014_GODINU - Download
Privitak 3: IZVJESCE_O_IZVRSENJU_PROGRAMA_ZASTITE_OKOLISA_2014 - Download
Privitak 4: IZVJESCE_O_IZVRSENJU_SOCIJALNOG_PROGRAMA_2014 - Download
Privitak 5: IZVJESCE_O_IZVRSENU_JAVNIH_POTREBA_U_SPORTU_2014 - Download
Privitak 6: IZVRSENJE_PROGRAMA_ODRZAVANJA_KOMUNALNE_INFRASTRUKTURE_ZA_2014_G - Download
Privitak 7: IZVRSENJE_PROGRAMA_STANOVI_2014 - Download
Privitak 8: IZVRSENJE_PROGRAMA-Sumski_doprinos_2014 - Download
Privitak 9: ZAKLJUCAK_O_USVAJANJU_iZVJESCA_O_IZVRSENJU - Download

13.05.2015 GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2014. GODINU


Privitak 1: GODISNJI_OBRACUN_2014-objava - Download

24.02.2015 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01-31.12.2014


Privitak 1: FINANCIJSKI_IZVJESTAJ _01_01-31_12_2014 - Download

10.12.2014 PRORAČUN 2015


Privitak 1: PRORACUN_2015-OPCI_DIO - Download
Privitak 2: PRORACUN_2015-POSEBNI_DIO - Download
Privitak 3: PRORACUN_2015-PRIHODI - Download
Privitak 4: PRORACUN_2015-RASHODI - Download