Odluke općinskog vijeća

Sve akte općinskog vijeća općine Desinić možete pronaći i u:
"Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije"
Središnji katalog službenih dokumenata - www.digured.hr

24.11.2020 AKTI SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


Privitak 1 - 8 - Download
Privitak 2 - 9 - Download
Privitak 3 - 10 - Download
Privitak 4 - 10 - Download
Privitak 5 - 11 - Download
Privitak 6 - 11 - Download
Privitak 7 - 11 - Download
Privitak 8 - 12 - Download
Privitak 9 - 1 - Download
Privitak 10 - 1 - Download
Privitak 11 - 1 - Download
Privitak 12 - 1 - Download
Privitak 13 - 1 - Download
Privitak 14 - 1 - Download
Privitak 15 - 2 - Download
Privitak 16 - 3 - Download
Privitak 17 - 4 - Download
Privitak 18 - 5 - Download
Privitak 19 - 6 - Download
Privitak 20 - 7 - Download

06.11.2020 22. sjednica općinskog vijeća


Privitak 1 - 10 - Download
Privitak 2 - 11 - Download
Privitak 3 - 11 - Download
Privitak 4 - 12ODLU~1 - Download
Privitak 5 - 13 - Download
Privitak 6 - 14ODLU~1 - Download
Privitak 7 - ZAPISNIK 22 SJEDNICA - Download
Privitak 8 - 1 - Download
Privitak 9 - 2 - Download
Privitak 10 - 2 - Download
Privitak 11 - 2 - Download
Privitak 12 - 2 - Download
Privitak 13 - 2 - Download
Privitak 14 - 3 - Download

Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić  („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“, broj 11/13, 11/18, 06/20) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ broj 12/13), predjednik općisnkog vijeća općine Desinić sazvao je  22. sjednicu Općinskog vijeća  koja će se održati  dana 12. 11. 2020. godine (četvrtak) s početkom u 18:00 sati Društvenim prostorijama iznad Dječjeg vrtića Tratinčica, Ratkajeva ul. 6, 49216 Desinić 

1.      Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća općine Desinić

2.      Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena proračuna Općine Desinić za 2020. godinu

3.      Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena Plana razvojnih programa za 2020. godinu

4.      Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu

5.      Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

6.      Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena  programa  javnih potreba u kulturi u 2020. godini

7.      Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena programa javnih potreba u sportu u 2020. godini

8.      Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena i dopuna programa  socijalne skrbi općine Desinić za 2020. godinu.

9.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstanih cesta javnim dobrom

10.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvješća o provedbi godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Desinić za 2019. godinu

11.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju plana djelovanja  u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

12.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju prometnog elaborata uređenja horizontalne i vertikalne signalizacije za vremensko ograničenje parkiranja u centru Desinića

13.  Razmatranje prijedloga i donošenje Programa potpore  poljoprivredi na području općine Desinić  za  2020.  godinu

14.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju ugovora o pružanju veterinarskih usluga u 2020. godini od 01. 01. 2020. do 30. 06. 2020. za općinu Desinić

25.09.2020 21. sjednica općinskog vijeća


Privitak 1 - odluka o provođenju programa hbor - Download
Privitak 2 - plan razvojnih programa 1 - Download
Privitak 3 - plan razvojnih programa 1 - Download
Privitak 4 - POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2020- OPĆI DIO - Download
Privitak 5 - POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2020- POSEBNI DIO - Download
Privitak 6 - POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2020- PRIHODI - Download
Privitak 7 - POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2020- RASHODI - Download
Privitak 8 - Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlansništvu općine Desinić - Download
Privitak 9 - prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja - Download
Privitak 10 - RAČUN FINANCIRANJA-ZADUŽIVANJA - Download
Privitak 11 - SKRAČENI ZAPISNIK SA 20 SJEDNIEDNICE - Download
Privitak 12 - 1 - Download
Privitak 13 - 4IID PPUO Desinic - Prijedlog Odluke o donosenju _v3b - Download
Privitak 14 - 7 - Download
Privitak 15 - 7 - Download
Privitak 16 - Izvješaj o zaduživanju - Download
Privitak 17 - izvješće o radu načelnika 1 - Download
Privitak 18 - Izvještaj o danim jamstvima - Download
Privitak 19 - Izvještaj o korištenju proračunske zalihe - Download
Privitak 20 - Odluka općinskog vijeća - Download
Privitak 21 - 7 - Download
Privitak 22 - 8 - Download
Privitak 23 - 9ODLUK~1 - Download
Privitak 24 - 10 - Download
Privitak 25 - 1 - Download
Privitak 26 - 1 - Download
Privitak 27 - 1 - Download
Privitak 28 - 1 - Download
Privitak 29 - 1 - Download
Privitak 30 - 2 - Download
Privitak 31 - 3 - Download
Privitak 32 - 4 - Download
Privitak 33 - 5 - Download
Privitak 34 - 6 - Download
Privitak 35 - Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlansištvu OD - Download
Privitak 36 - Odluka o osnivanju javne ustanove zagorska javna vatrogasna postrojba - Download            Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić  („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“, broj 11/13, 11/18, 06/20) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ broj 12/13), sazvana je 21. sjednica Općinskog vijeća  koja će se održati  dana

29.09. 2020. godine (utorak) s početkom u 18:00 sati

u  Društvenim prostorijama iznad Dječjeg vrtića Tratinčica,

Ratkajeva ul. 6, 49216 Desinić

 

1.       Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća općine Desinić

2.       Razmatranje prijedloga i donošenje Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Desinić za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine

-          Izvješće o provedbi plana razvojnih programa

-          Obrazloženje  polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

-          Izvještaj o zaduživanju

-          Izvještaj o danim jamstvima

-          Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

3.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke  o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. 01. 2020. - 30. 06. 2020. godine

4.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju 4.  izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Desinić

5.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Desinić

6.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Desinić

7.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju javne ustanove Zagorska javna vatrogasna postrojba

8.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke  o usvajanju godišnjeg izvješća odgojno – obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“ za 2019./2020..

9.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke  o usvajanju godišnjeg plana i programa odgojno – obrazovne djelatnosti za odgojno-obrazovnu 2020./2021. godinu Dječjeg vrtića „Tratinčica“

10.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke  o davanju suglasnosti za zapošljavanje odgojitelja predškolske djece na neodređeno puno radno vrijeme Dječjem vrtiću „Tratinčica“ Desinić

11.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke  o provođenju programa „HBOR – subvencija kredita“

12.   Razno.

 

 

                

 

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                          OPĆINE DESINIĆ

       Velimir Šlogar, prof. pov. i geo., v.r.

20.07.2020 Akti sa 20 . sjednice općinskog vijeća


Privitak 1 - 1 - Download
Privitak 2 - 2 - Download
Privitak 3 - 3 - Download
Privitak 4 - 4 - Download
Privitak 5 - 5 - Download
Privitak 6 - 6 - Download
Privitak 7 - 7 - Download
Privitak 8 - 8 - Download

10.07.2020 20. sjednica općinskog vijeća


Privitak 1 - 1 - Download
Privitak 2 - 2 - Download
Privitak 3 - 3 - Download
Privitak 4 - 4 - Download
Privitak 5 - 5 - Download
Privitak 6 - 6 - Download
Privitak 7 - 7 - Download
Privitak 8 - 9 - Download
Privitak 9 - Z A P I S N I K - 19 sjednica 22 - Download
Privitak 10 - - Download

Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić  („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“, broj 11/13, 11/18, 06/20) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ broj 12/13), sazvana je 20. sjednica Općinskog vijeća  koja će se održati  dana 15. 07. 2020. godine (srijeda) s početkom u 17:00 sati Društvenim prostorijama iznad Dječjeg vrtića Tratinčica, Ratkajeva ul. 6, 49216 Desinić

 

1.      Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća općine Desinić

2.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju analize upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu općine Desinić

3.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu općine Desinić

4.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji općine Desinić za 2018.

5.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o jedinstvenoj cijeni priključka na vodoopskrbni podsustav visoke zone „Žolekov breg“

6.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju ugovora o pružanju veterinarskih usluga za razdoblje od 01. 07. 2019. – 31. 12. 2019. za općinu Desinić

7.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvješća o radu Gradskog društva crvenog križa Pregrada za 2019. godinu

8.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli novčanih nagrada uspješnim učenicima osnovnih i srednjih škola s područja općine Desinić u nastavnoj godini 2019./2020.

9.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Desinić

10.  Razno.

15.05.2020 19. sjednica općinskog vijeća - poziv na sjednicu


Privitak 1 - GODIŠNJI OBRAČUN 2019 - PRIHODI - Download
Privitak 2 - GODIŠNJI OBRAČUN 2019 - RASHODIrtf - Download
Privitak 3 - Izvješaj o zaduživanju - Download
Privitak 4 - IZVJEŠĆE JAVNIH POTREBA U KULTURI - Download
Privitak 5 - IZVJEŠĆE O IZVRŠENU JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 2017 - Download
Privitak 6 - IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017GODINU - Download
Privitak 7 - IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ZAŠTOITE OKOLIŠA 2019 - Download
Privitak 8 - IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU SOCIJALNOG PROGRAMA 2017 - Download
Privitak 9 - IZVRŠENJE PROGRAMA - STANOVI 2019 - Download
Privitak 10 - IZVRŠENJE PROGRAMA- niz za 2019 - Download
Privitak 11 - IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017 - Download
Privitak 12 - korištenje proračunske zalihe - Download
Privitak 13 - Obrazloženje godišnjeg izvještaja za 2019 godinu - Download
Privitak 14 - ODLUKA o rezultatu poslovanja za 2019 g - Download
Privitak 15 - Z A P I S N I K - 18 sjednica 25 - Download
Privitak 16 - ZAKLJUČAK O USVAJANJU iZVJEŠĆA O IZVRŠENJU - Download
Privitak 17 - 5 - Download
Privitak 18 - 6 - Download
Privitak 19 - 7 - Download
Privitak 20 - 8 - Download
Privitak 21 - Odlukja o usvajanju financijskog izvješća DV Tratinčicas Desinić za 2019 - Download
Privitak 22 - odluka o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01 - Download
Privitak 23 - 10 - Download
Privitak 24 - Odluka o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća ZJVP za 2019 - Download
Privitak 25 - 11 - Download
Privitak 26 - 8 - Download
Privitak 27 - 5 - Download
Privitak 28 - 6 - Download
Privitak 29 - 12 - Download
Privitak 30 - 10 - Download
Privitak 31 - 4 - Download
Privitak 32 - 7 - Download
Privitak 33 - 8 - Download
Privitak 34 - 9 - Download
Privitak 35 - Zaključak - DV Tratinčica dodatna sredstva i oslobođenje plaćanja roditelja - Download
Privitak 36 - Zaključak o usvajanju izvješća - Download
Privitak 37 - odluka o određivanju pravnih osoba od intereda za sustav CZ općine Desinić - Download
Privitak 38 - odluka o oslobođenju od plačanja komunalne naknade - Download
Privitak 39 - Odluka o sufinanciranju troškova provedbe programa održavanja nerazvrstanih cesta - Download
Privitak 40 - Odluka o usvajanju financijskog izvješća DVD-a Desinić za 2019 - Download
Privitak 41 - odluka o usvajanju I - Download
Privitak 42 - Odluka o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća ZJVP za 2019 - Download
Privitak 43 - odluka o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01 - Download
Privitak 44 - Odluka o usvajanju financijskog izvješća DV Tratinčica Desinić za 2019 - Download
Privitak 45 - Zaključak - DV Tratinčica dodatna sredstva i oslobođenje plaćanja roditelja - Download
Privitak 46 - Zaključak o usvajanju izvješća - Download
Privitak 47 - odluka o određivanju pravnih osoba od intereda za sustav CZ općine Desinić - Download
Privitak 48 - odluka o oslobođenju od plačanja komunalne naknade - Download
Privitak 49 - Odluka o sufinanciranju troškova provedbe programa održavanja nerazvrstanih cesta - Download
Privitak 50 - Odluka o usvajanju financijskog izvješća DVD-a Desinić za 2019 - Download
Privitak 51 - odluka o usvajanju I - Download
Privitak 52 - - Download
Privitak 53 - Izvještaj odanim jamstvima - Download
Privitak 54 - korištenje proračunske zalihe - Download
Privitak 55 - Obrazloženje godišnjeg izvještaja za 2019 godinu - Download
Privitak 56 - ODLUKA o rezultatu poslovanja za 2019 g - Download
Privitak 57 - GODIŠNJI OBRAČUN 2019 - OPĆI DIO - Download
Privitak 58 - GODIŠNJI OBRAČUN 2019 POSEBNI DIO-OBJAVA - Download
Privitak 59 - GODIŠNJI OBRAČUN 2019 PRIHODI-OBJAVA - Download
Privitak 60 - GODIŠNJI OBRAČUN 2019 RASHODI-OBJAVA - Download
Privitak 61 - godišnji obračun 2019- račun zaduživanja - Download
Privitak 62 - Izvješaj o zaduživanju - Download

 


REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DESINIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/12

URBROJ: 2214/01-20-01

DESINIĆ,  15. 05. 2020.

P   O   Z   I   V

            Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić  („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“, broj 11/13, 11/18, 06/20) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ broj 12/13), sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća  koja će se održati  dana

 

22. 05. 2020. godine (petak) s početkom u 18:00 sati

u  Društvenim prostorijama iznad Dječjeg vrtića Tratinčica,

Ratkajeva ul. 6, 49216 Desinić

 

1.      Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća općine Desinić

2.      Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg obračuna proračuna za razdoblje 01. 01. 2019.  do  31. 12. 2019.godine;

-          Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

-          Izvještaj o zaduživanju

-          Izvještaj o danim jamstvima

-          Izvješće o korištenju proračunske zalihe;

3.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o rezultatu poslovanja za 2019. godinu

4.      Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa;

-          Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

-          Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

-          Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

-          Programa socijalne skrbi općine Desinić za 2019. godinu

-          Programa javnih potreba u športu za 2019. godinu

-          Programa zaštite okoliša za 2019. godinu

-          Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2019. godinu

-          Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za održavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu;

5.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. 07. 2019. - 31. 12. 2019. godine;

6.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2019. godinu;

7.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća  DVD-a Desinić za 2019. godinu;

8.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvršenja financijskog plana Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Desinić za 2019. godinu;

9.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna  financijskog plana za 2020. godinu Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Desinić;

10.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 
na području Općine Desinić;

11.  Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o dodatnim sredstvima za sufinanciranje poslovanja Dječjeg vrtića Tratinčica, Ratkajeva  ulica 6, 49216 Desinić s obzirom na izvanredne okolnosti prouzrokovane COVID – 19 virusom;

12.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sufinanciranju troškova provedbe programa održavanja nerazvrstanih cesta;

13.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade;

14.  Razno.

                   

17.03.2020 S K R A ĆE N I Z A P I S N I K Sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Desinić održane dana 25.02.2020.


Privitak 1 - Z A P I S N I K - 18 sjednica 25 - Download

20.02.2020 18. sjednica općinskog vijeća općine Desinić - 25. 02. 2020.


Privitak 1 - Izvješće poljoprivrednog redara za razdoblje od 01 - Download
Privitak 2 - Odluka o prijedlogu člana nadzornog odbora Humplin d - Download
Privitak 3 - Odluka o usvajanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera - Download
Privitak 4 - Plan rada poljoprivrednoga redara za razdoblje od 01 - Download
Privitak 5 - Statutarna Odluka o II - Download
Privitak 6 - Z A P I S N I K - 17 sjednica 19 - Download
Privitak 7 - Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodoarenja otpadom općine Desinić za 2019 - Download
Privitak 8 - Zaključak o usvajanju izvješća o radu davatelja usluge za 2019 - Download
Privitak 9 - Zaključak o usvajanju izvješća o radu poljoprivrednog redara za za razdoblje od 01 - Download
Privitak 10 - Zaključak o usvajanju plana rada poljoprivrednog redara za 2020 - Download
Privitak 11 - 18 SJEDNICA POZIV - Download
Privitak 12 - Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada - Download
Privitak 13 - Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019 - Download
Privitak 14 - Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom općine Desinić za 2019 - Download
Privitak 15 - - Download
Privitak 16 - doneseni akti sa 18 sjednice - Download
Privitak 17 - doneseni akti sa 18 - Download
Privitak 18 - Z A P I S N I K - 18 sjednica 25 - Download
Privitak 19 - - Download
Privitak 20 - doneseni akti sa 18 sjednice - Download
Privitak 21 - 5ZAKLJ~1 - Download
Privitak 22 - 6ZAKLJ~1 - Download
Privitak 23 - 7 - Download
Privitak 24 - 8 - Download
Privitak 25 - 9ODLUK~1 - Download
Privitak 26 - 1ZAKLJ~1 - Download
Privitak 27 - 2 - Download
Privitak 28 - 3 - Download
Privitak 29 - 4 - Download
Privitak 30 - 6 - Download
Privitak 31 - 7 - Download
Privitak 32 - 8 - Download
Privitak 33 - 9 - Download
Privitak 34 - 1 - Download
Privitak 35 - 2 - Download
Privitak 36 - 3 - Download
Privitak 37 - 4 - Download
Privitak 38 - 5 - Download
Privitak 39 - Odluka o usvajanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada - Download
Privitak 40 - Statutarna Odluka o II izmjenama i dopunama Statuta općine Desinić - Download
Privitak 41 - Usvajanje izvješa o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019 - Download
Privitak 42 - Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju PGO za 2019 - Download
Privitak 43 - Zaključak o usvajanju izvješća o radu davatelja usluge za 2019 - Download
Privitak 44 - zaključak o usvajanju izvješća o radu poljoprivrednog redaza za 2019 - Download
Privitak 45 - Zaključak o usvajanju plana rada poljoprivrednog redara za 2020 - Download
Privitak 46 - izvješće lokacije i količine odbačenog otpada - Download
Privitak 47 - Odluka o prijeldogu člana nadzornog odbora Humplin d - Download

Predsjednik općinskog vijeća općine Desinić sazvao je 18. sjednicu Općinskog vijeća  koja će se održati  dana

25. 02. 2020. godine (utorak) s početkom u 18:30 sati

u  Vijećnici Općine Desinić.

 

1.      Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća općine Desinić

2.      Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o radu poljoprivrednog redara za razdoblje od 01. 01. 2019. – 31. 12. 2019.

3.      Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju plana rada poljoprivrednog redara za 2020. godinu

4.      Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne odluke o II. izmjenama i dopunama statuta općine Desinić

5.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijedlogu  člana nadzornog odbora Humplin d.o.o.

6.      Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu

7.      Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Desinić za 2019. godinu

8.      Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o radu davatelja usluge za 2019. godinu

9.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvješća  o  lokacijama  i  količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera iz Odluke o  mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada za 2019. godinu

10.  Razno.

02.01.2020 ZAPISNICI SA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

http://www.desinic.hr/novost.php?vijest=585

16.12.2019 17. sjednica općinskog vijeća - materijali


Privitak 1 - - Download
Privitak 2 - - Download
Privitak 3 - 1 - Download
Privitak 4 - 2 - Download
Privitak 5 - 3 - Download
Privitak 6 - 4 - Download
Privitak 7 - 5 - Download
Privitak 8 - 6 - Download
Privitak 9 - 7 - Download
Privitak 10 - 8 - Download
Privitak 11 - 9 - Download
Privitak 12 - 9 - Download
Privitak 13 - 31 - Download
Privitak 14 - Analiza - Općina Desinić za 2019 - Download
Privitak 15 - Odluka o izvršavanju proračuna općine Desinić za razdoblje od 01 - Download
Privitak 16 - Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Desinić - Download
Privitak 17 - Odluka o prihvaćanju financijskog plana dječjeg vrtića - Download
Privitak 18 - ODLUKA POLITIČKE STRANKE- IZMJENA 2019 - Download
Privitak 19 - ODLUKA POLITIČKE STRANKE - Download
Privitak 20 - PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020 - Download
Privitak 21 - PRORAČUN 2020- 1 PRIHODI - Download
Privitak 22 - PRORAČUN 2020- 1 RASHODIrtf - Download
Privitak 23 - 13 - Download
Privitak 24 - 14 - Download
Privitak 25 - 15 - Download
Privitak 26 - 16 - Download
Privitak 27 - 17 - Download
Privitak 28 - 18 - Download
Privitak 29 - 19 - Download
Privitak 30 - 20 - Download
Privitak 31 - 21 - Download
Privitak 32 - 3 - Download
Privitak 33 - 4 - Download
Privitak 34 - 5 - Download
Privitak 35 - 6 - Download
Privitak 36 - 7 - Download
Privitak 37 - 8 - Download
Privitak 38 - 9 - Download
Privitak 39 - 10 - Download

15.11.2019 16. sjednica općinskog vijeća poziv i materijali


Privitak 1 - 7 - Download
Privitak 2 - 7 - Download
Privitak 3 - 7 - Download
Privitak 4 - Godišnji plan davanja koncesija za 2020 - Download
Privitak 5 - godišnji plan upravljanja imovinom za 2020 - Download
Privitak 6 - godišnji plan upravljanja imovinom za 2020_1 - Download
Privitak 7 - I IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - Download
Privitak 8 - I IZMJENA PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 2019 - Download
Privitak 9 - I IZMJENA PROGRAM ODRŽ - Download
Privitak 10 - I IZMJENA PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019 - Download
Privitak 11 - I IZMJENA PRORAČUNA 2019- POSEBNI DIO- VIJEĆE - Download
Privitak 12 - I IZMJENA PRORAČUNA 2019 - Download
Privitak 13 - I IZMJENA PRORAČUNA 2019 - Download
Privitak 14 - I IZMJENA PRORAČUNA 2019 - Download
Privitak 15 - I IZMJENA SOCIJALNI PROGRAM 2019 - Download
Privitak 16 - izvješće o radu načelnika od 01 - Download
Privitak 17 - Odluka donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019 - Download
Privitak 18 - ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA - Download
Privitak 19 - Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinomu vlasništvu općine Desinić za 2020 - Download
Privitak 20 - odluka o usvajanju izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja nogometnim igralištima - Download
Privitak 21 - 12ODLU~1 - Download
Privitak 22 - 13ODLU~1 - Download
Privitak 23 - 14 - Download
Privitak 24 - 15 - Download
Privitak 25 - 16ODLU~1 - Download
Privitak 26 - 17 - Download
Privitak 27 - 1ZAKLJ~1 - Download
Privitak 28 - 2 - Download
Privitak 29 - 2 - Download

09.09.2019 15. sjednica općinskog vijeća poziv i materijali


Privitak 1 - Z A P I S N I K - 14 sjednica 11 - Download
Privitak 2 - POZIV 15 - Download
Privitak 3 - Izvještaj o danim jamstvima - Download
Privitak 4 - Izvještaj o korištenju proračunske zalihe - Download
Privitak 5 - Izvještaj o zaduživanju - Download
Privitak 6 - Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2019 - prijedlog - Download
Privitak 7 - odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna općine desinić za financiranje pol str i nez vijećnika u 2019 prijedlog - Download
Privitak 8 - Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom- prijedlog - Download
Privitak 9 - Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom prijedlog - Download
Privitak 10 - PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ ZA 2019 - Download
Privitak 11 - POLUGODIŠNJI OBRAČU 2019- OPĆI DIO - Download
Privitak 12 - POLUGODIŠNJI OBRAČU 2019- POSEBNI DIO - Download
Privitak 13 - POLUGODIŠNJI OBRAČU 2019- PRIHODI - Download
Privitak 14 - POLUGODIŠNJI OBRAČU 2019- RASHODI - Download
Privitak 15 - STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE OD 2019 - Download
Privitak 16 - 4 - Download
Privitak 17 - 5 - Download
Privitak 18 - 6 - Download
Privitak 19 - 2 - Download
Privitak 20 - 3 - Download

05.07.2019 14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - POZIV I MATERIJALI


Privitak 1 - POZIV 14 - Download
Privitak 2 - 1 - Download
Privitak 3 - odluka o komunalnom redu - prijedlog - Download
Privitak 4 - Odluka o proglašenju nerazvrstanih cesta javnim dobrom - PRIJEDLOG - Download
Privitak 5 - 2 - Download

12.04.2019 13. sjednica Općinskog vijeća


Privitak 1 - poziv i materijali za 13 - Download
Privitak 2 - 11 - Download
Privitak 3 - 13 - Download
Privitak 4 - 13 - Download
Privitak 5 - 13 - Download
Privitak 6 - 13 - Download
Privitak 7 - 13 - Download
Privitak 8 - 13 - Download
Privitak 9 - 13 - Download
Privitak 10 - 13 - Download
Privitak 11 - 13 - Download
Privitak 12 - 1ODLUK~1 - Download
Privitak 13 - 2 - Download
Privitak 14 - 3 - Download
Privitak 15 - 4 - Download
Privitak 16 - 5 - Download
Privitak 17 - 6 - Download
Privitak 18 - 7 - Download
Privitak 19 - 8 - Download

Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić  („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“, broj 11/13, 11/18) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ broj 12/13), sazvana je  13. sjednicu Općinskog vijeća  koja će se održati  dana 18. 04. 2019.  godine (ČETVRTAK) s početkom u 18:30 satiu  Vijećnici Općine Desinić.

26.01.2019 12. sjednica Općinskog vijeća - poziv i prijedlozi akata


Privitak 1 - 12 - Download
Privitak 2 - 9 - Download
Privitak 3 - 10 - Download
Privitak 4 - 12 - Download
Privitak 5 - 13 - Download
Privitak 6 - 1 Zaključak o usvajanju izvješća mandatne komisije - Download
Privitak 7 - 2 - Download
Privitak 8 - 3 - Download
Privitak 9 - 4 - Download
Privitak 10 - 5 - Download
Privitak 11 - ODLUKA O I - Download


14.12.2018 11. sjednica općinskog vijeća


Privitak 1 - 11 - Download
Privitak 2 - Poziv i materijali - Download

Poziv i materijali

14.12.2018 10. sjednica općinskog vijeća

Objavljeni akti - link

07.09.2018 9 sjednica općinskom vijeća


Privitak 1 - Poziv i materijali - Download
Privitak 2 - Zapisnik i doneseni akti - Download

9 sjednica općinskom vijeća
POZIV I MATERIJALI

10.07.2018 8 sjednica općinskog vijeća


Privitak 1 - Poziv i materijali - Download
Privitak 2 - Zapisnik i akti - Download

16.05.2018 7. sjednica općinskog vijeća


Privitak 1 - Materijali_1 - Download
Privitak 2 - Zapisnik i akti - Download

09.03.2018 NASLOV : 6 SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA


Privitak 1 - POZIV - Download
Privitak 2 - Materijali - Download
Privitak 3 - I Odluka o 1 izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina imjerama zaštite - Download
Privitak 4 - II Odluka o usvajanju Izviješća o izvršenju ugovora o pružanju veterinarskih usluga za 2017 godinu - Download
Privitak 5 - III Odluka o usvajanju financijskog izvješća DVD-a Desinić za 2017 godinu - Download
Privitak 6 - IV Odluka o usvajanju izviješća Dječjeg vrtića Tratinčica za 2017 godinu - Download
Privitak 7 - Novi_PGO_DESINIĆ_ažurirano - Download
Privitak 8 - Odluka o dodijeli javnih priznanja općine Desinić povodm dana općine Desinić 2018 godine i obilježavanja 25 godina postojanja - Download
Privitak 9 - Odluka o usvajanju izvješća - mjere za sprečavanje neprospisno odbačenog otpada - Download
Privitak 10 - Z A P I S N I K - 6 sjednica 14_03_2018 - Download
Privitak 11 - V Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Desinić za razdoblje od 2017-2022 godine - Download

26.01.2018 5. sjednica općinskog vijeća


Privitak 1 - prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Desinić - Download
Privitak 2 - prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Desinić - Download
Privitak 3 - Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Desinić - Download
Privitak 4 - Z A P I S N I K - 4 sjednica 21_12_2017 - Download

Materijali za sjednicu te u sklopu toga priloženi dokumenti

14.12.2017 4. sjednica općinskog vijeća


Privitak 1 - Dokumenti - Download
Privitak 2 - Zapisnik i odluke - Download

Poziv i materijali

06.10.2017 3. sjednica općinskog vijeća materijali


Privitak 1 - final POZIV 3 SJEDNICA 2017 - Download
Privitak 2 - I IZMJENA 2017- plan razvoja - Download
Privitak 3 - I_zmjena PROGRAM GRADNJA OBJEKATA KOM_INF_2017 - Download
Privitak 4 - Odluka o imenovanju ravnateljice DV - Download
Privitak 5 - odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u jedisntvenom upravnom odjelu općine desinic - Download
Privitak 6 - ODLUKA O OSLOBOĐENJU PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA - Download
Privitak 7 - Odluka o prestanku važenja Pravilnika - Download
Privitak 8 - odluka o razrješenju ravnateljice DV – kopija - Download
Privitak 9 - Odluka o suglasnosti za kupnju poslovnog udijela - Download
Privitak 10 - Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela općine Desinić - radna verzija - Download
Privitak 11 - POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017-1 - Download
Privitak 12 - POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017-POSEBNI DIO - Download
Privitak 13 - POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017-PRIHODI - Download
Privitak 14 - POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017-RASHODI - Download
Privitak 15 - Z A P I S N I K- 2 sjednica 18_07_2017 - Download
Privitak 16 - I_IZMJENA_I_DOPUNA_PROGRAMA_ODRŽ_KOM_INF_2017_obrazloženje - Download

02.08.2017 2. sjednica općinskog vijeća - zapisnik i odluke


Privitak 1 - ZAPISNIK_2_sjednica_18_07_2017g - Download
Privitak 2 - I_IZMJENA_2017_posebni_dio - Download
Privitak 3 - I_IZMJENA_2017_PRIHODI_OBJAVA - Download
Privitak 4 - I_IZMJENA_2017_RASHODI_OBJAVA - Download
Privitak 5 - I_ZMJENA_PRORAČUNA_2017_OPĆI_DIO - Download
Privitak 6 - ODLUKA_O_OSNIVANJU_I_IMENOVANJU_ČLANOVA_ODBORA_ZA_DJECU_MLADE_I_OBITELJ - Download
Privitak 7 - odluka_o_i_izmjeni_i_dopuni_odluke_o_financiranju_političkih_stranaka_zastupljenih_u_općisnkom_vijeću - Download
Privitak 8 - ODLUKA_O_USVAJANJU_FINANCIJSKOG_IZVJEŠĆA_DV_ZA_2016 - Download
Privitak 9 - ODLUKA_O_IMENOVANJU_ČLANOVA_UPRAVNOG_VIJEĆA_DV - Download
Privitak 10 - ODLUKA_O_USVAJANJU_IZVJEŠĆA_O_RADU_NAČELNIKA_ZA_RAZDOBLJE_OD_01_01_2017_30_06_2017 - Download
Privitak 11 - ODLUKA_O_USVANJU_IZVJEŠĆA_O_IZVRŠENJU_O_PRUŽANJUVETERINARSKIH_USLUGA_ZA_RAZDOBLJE_OD_01_07_31_12_2016 - Download
Privitak 12 - PRAVILNIK_O_UNUTARNJEM_REDU_JEDINSTVENOG_UPRAVNOG_ODJELA_2017 - Download
Privitak 13 - ODLUKA_O_IMENOVANJU_ODBORA_ZA_KOMUNALNE_DJELATNOSTI_NA_PODRUČJU_OPĆINE_DESINIĆ - Download
Privitak 14 - odluka_o_imenovanju_povjerenstva_za_procjenu_šteta_od_elementarnih_nepogoda - Download
Privitak 15 - ODLUKA_O_IMENOVANJU_POVJERENSTVA_ZA_SOCIJALNU_SKRB - Download
Privitak 16 - ODLUKA_O_OSLOBOĐENJU_OD_OBVEZE_PLAĆANJA_KOMUNALNOG_DOPRINOSA - Download
Privitak 17 - odluka_o_potpisnicima_financijske_dokumentacije - Download
Privitak 18 - ODLUKA_O_SUFINANCIRANJU_NABAVE_ŠKOSLKOIH_UDŽBENIKA - Download
Privitak 19 - odluka_o_suglasnosti_za_zaduživanje - Download
Privitak 20 - ODLUKA_O_USVAJANJU_IZVJEŠĆA_O_RADU_I_FINANCIJSKOG_IZVJEŠĆA_DVD_A_DESINIĆ_ZA_2016_GODINU - Download
Privitak 21 - ODLUKA_O_USVAJANJU_IZVJEŠĆA_POLJOPRIVREDNOG_REDARA - Download
Privitak 22 - ODLUKU_O_ODREĐIVANJU_PRAVNIH_OSOBA_OD_INTERESA_SA_SUSTAV_CIVILNE_ZAŠTITE_NA_PODRUČJU_OPĆINE_DESINIĆ - Download
Privitak 23 - PRAVILNIK_O_PROVEDBI_POSTUPAKA_JEDNOSTAVNE_NABAVE - Download
Privitak 24 - ZAPISNIK_SA_2_SJEDNICE - Download

14.07.2017 2. sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 - Materijali - Download


19.06.2017 Konstituirajuća sjednica općinskog vijeća općine Desinić


Privitak 1 - Opcina_Desinic_poziv - Download
Privitak 2 - 1_Odluka o izboru članova mandatne komisije - Download
Privitak 3 - 2_Zaključak o usvajanju izvješća mandatne komisije i potvrda mandata - Download
Privitak 4 - 3_Zaključak o utvrđivanju predsjedavajućeg člana do izbora predsjednika - Download
Privitak 5 - 4_Odluka o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje - Download
Privitak 6 - 5_Odluka o izboru predsjednika općinskog vijeća općine Desinić - Download
Privitak 7 - 6_Odluka o izboru potpredsjednika općinskog vijeća općine Desinić - Download
Privitak 8 - 7_Odluka o izboru članova Odbora za statut i poslovnik - Download
Privitak 9 - 8_Zaključak o usvajanju Izvješća Odbora za izbor i imenovanja - Download
Privitak 10 - Izvješće mandatne komisije saziv 2017 - 2021 - Download
Privitak 11 - zapisnik i odluke - Download
Privitak 12 - IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE SAZIV 2017 2021 - Download
Privitak 13 - IZVJEŠĆE odbora za izbor i imenovanja SAZIV 2017 2021 - Download

12.05.2017 20. sjednica općinskog vijeća – zapisnik i akti


Privitak 1 - Zapisnik_i_akti - Download

20. sjednica općinskog vijeća – zapisnik i akti

16.03.2017 20. sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 - Materijali - Download

09.01.2017 19. sjednica općinskog vijeća – zapisnik i akti


Privitak 1 - Z A P I S N I K - 21_12_2016 - 19 SJEDNICA - Download
Privitak 2 - Analiza - Općina Desinić - Download
Privitak 3 - I IZMJENA PROGRAM-SPOM_RENTA 2016 - Download
Privitak 4 - I izmjena PROGRAMa ŠUMSKI DOPRINOS 2016 - Download
Privitak 5 - II IZMJENA - POSEBNI DIO - OBJAVA - Download
Privitak 6 - II IZMJENA - SOCIJALNI PROGRAM 2016 - Download
Privitak 7 - II IZMJENA 2016 - RASHODI OBJAVA - Download
Privitak 8 - II IZMJENA 2016 -PRIHODI OBJAVA - Download
Privitak 9 - II IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - Download
Privitak 10 - II IZMJENA PROGRAMA - SPORT 2016 - Download
Privitak 11 - II IZMJENA PROGRAMA GRADNJA OBJEKATA KOM_INF_2016 - Download
Privitak 12 - II izmjena PROGRAMa JAVNIH POTREBA U KULTURI - Download
Privitak 13 - II IZMJENA PROGRAMA ODRŽ_KOM_INF_2016 - Download
Privitak 14 - II IZMJENA PROGRAMA OKOLIŠA 2016 - Download
Privitak 15 - II IZMJENA PRORAČUNA 2016 - OPĆI DIO - Download
Privitak 16 - Odluka o prihvaćanju financijskog plana dječjeg vrtića 2017 - Download
Privitak 17 - Odluka o prihvaćanju financijskog plana dvd - Download
Privitak 18 - Odluka o prihvaćanju i izmjena financijskog plana DV za 2016 - Download
Privitak 19 - Odluka o prihvaćanju mjera suzbijanja štetnika za područje općine Desinić u 2017 - Download
Privitak 20 - Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ za razdoblje 2017-2020 - Download
Privitak 21 - ZAKLJUČAK IZVJEŠĆE o izvršenju ugovora o pružanju veterinarskih usluga - Download
Privitak 22 - Zaključak o donošenju Plana razvoja sustava CZ za 2017 - Download
Privitak 23 - ZAKLJUCAK O POKRETANJU POSTUPKA IZBORA ČLANOVA SAVJETA MLADIH - Download

15.12.2016 19. sjednica općinskog vijeća – materijali (ostatak)


Privitak 1 - Zaključak o donošenju Plana razvoja sustava CZ za 2017 - Download
Privitak 2 - Zakljucak o pokretanju postupka izbora članova savjeta mladih - Download

15.12.2016 19. sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 - Analiza - Općina Desinić - Download
Privitak 2 - I IZMJENA PROGRAM-SPOM - Download
Privitak 3 - I izmjena PROGRAMa ŠUMSKI DOPRINOS 2016 - Download
Privitak 4 - II IZMJENA - SOCIJALNI PROGRAM 2016 - Download
Privitak 5 - II IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - Download
Privitak 6 - II IZMJENA PROGRAMA - SPORT 2016 - Download
Privitak 7 - II IZMJENA PROGRAMA GRADNJA OBJEKATA KOM - Download
Privitak 8 - II izmjena PROGRAMa JAVNIH POTREBA U KULTURI - Download
Privitak 9 - II IZMJENA PROGRAMA ODRŽ - Download
Privitak 10 - II IZMJENA PROGRAMA OKOLIŠA 2016 - Download
Privitak 11 - II IZMJENA PRORAČUNA 2016 - OPĆI DIO - Download
Privitak 12 - II IZMJENA PRORAČUNA 2016 - POSEBNI DIO - Download
Privitak 13 - II IZMJENA PRORAČUNA 2016 - PRIHODI - Download
Privitak 14 - Odluka o prihvaćanju financijskog plana dječjeg vrtića 2014 - Download
Privitak 15 - Odluka o prihvaćanju financijskog plana dvd - Download
Privitak 16 - Odluka o prihvaćanju i - Download
Privitak 17 - Odluka o prihvaćanju mjera suzbijanja štetnika za područje općine Desinić u 2017 - Download
Privitak 18 - poziv 19 - Download
Privitak 19 - Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ za razdoblje 2017 - Download

02.12.2016 18. sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 - PRORAČUN 2017- PRIHODI - OBJAVA - Download
Privitak 2 - PRORAČUN 2017- RASHODI - OBJAVA - Download
Privitak 3 - SOCIJALNI PROGRAM 2017 - Download
Privitak 4 - ZAPISNIK - Download

02.12.2016 18. sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 - godišnji plan koncesija - Download
Privitak 2 - IZMIJENA I DOPUNA ODLUKE O UGOSTITELSJKOJ DJELATNOSTI - Download
Privitak 3 - odluka izvršenje proračuna - Download
Privitak 4 - odluka o dodjeli pomoći novorođenoj djeci - Download
Privitak 5 - ODLUKA O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA U 2017 - Download
Privitak 6 - Odluka o imenovanju suca porotnika pri općsinkom sudu u Zlataru - Download
Privitak 7 - Odluka o izboru održavanje cesta - Download
Privitak 8 - Odluka o izboru zimska - Download
Privitak 9 - odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja - Download
Privitak 10 - ODLUKA PROGLAŠENJE NERAZVRSTANE CESTE - Download
Privitak 11 - PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2017 - Download
Privitak 12 - PROGRAM GRADNJA OBJEKATA KOM - Download
Privitak 13 - PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI - Download
Privitak 14 - PROGRAM NIZ 2017 - Download
Privitak 15 - PROGRAM ODRŽ - Download
Privitak 16 - PROGRAM OKOLIŠ 2017 - Download
Privitak 17 - PROGRAM potpora poljoprivredi na području općine Desinić - Download
Privitak 18 - PROGRAM SPORT 2017 - Download
Privitak 19 - PROGRAM ŠUMSKI DOPRINOS 2017 - Download
Privitak 20 - PROGRAM-SPOM - Download
Privitak 21 - PROGRAM-STANOVI 2017 - Download
Privitak 22 - PRORAČUN 2017 - OPĆI DIO - Download
Privitak 23 - PRORAČUN 2017- POSEBNI DIO - OBJAVA - Download

17.11.2016 18. sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 - PRORAČUN 2017 - OPĆI DIO - Download
Privitak 2 - PRORAČUN 2017 - PRIHODI - Download
Privitak 3 - PRORAČUN 2017 -RASHODI - Download
Privitak 4 - PRORAČUN 2017- posebni dio - Download

09.09.2016 17. sjednica općinskog vijeća, zapisnik i akti 3


Privitak 1 - ODLUKA_proglašavanje_javnog_dobra_u_općoj_upotrebi_Odvojak_Petra_Hohnjec - Download
Privitak 2 - POLUGODIŠNJI_IZVJEŠTAJ_2016_OPĆI_DIO - Download
Privitak 3 - POLUGODIŠNJI_OBRAČUN_2016-_POSEBNI_DIO_OBJAVA - Download
Privitak 4 - POLUGODIŠNJI_OBRAČUN_2016-_PRIHODI_OBJAVA - Download
Privitak 5 - POLUGODIŠNJI_OBRAČUN_2016-_RASHODI_OBJAVA - Download
Privitak 6 - pravilnik_o_financiranju_programa_i_projekata_od_interesa_za_opće_dobro - Download
Privitak 7 - ZAKLJUČAK_O_USVAJANJU_IZVJEŠĆA_MANDATNE_KOMISIJE - Download
Privitak 8 - ZAPISNIK_23 - Download

 

09.09.2016 17. sjednica općinskog vijeća, zapisnik i akti 2


Privitak 1 - Izmjena_rješenja_o_izboru_odbora_za_statut_i_poslovnik_općisnkog_vijeca - Download
Privitak 2 - izmjena_rješenja_o_izboru_potpredsjednika_općinskog_vijeća-općine - Download
Privitak 3 - odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja - Download
Privitak 4 - Odluka o usvajanju strateškog plana općine Desinić 2016 - Download
Privitak 5 - Odluka_o_osnivanju_savjeta_mladih - Download

 

09.09.2016 17. sjednica općinskog vijeća, zapisnik i akti


Privitak 1 - IZMJENA_PROGRAMA_ODRŽ_KOM_INF_2011 - Download
Privitak 2 - IZMJENA_SOCIJALNI_PROGRAM_2011 - Download
Privitak 3 - I_IZMJENA_2016_RASHODI_OBJAVA - Download
Privitak 4 - IZMJENA_2016_OPĆI_DIO - Download
Privitak 5 - IZMJENA_2016_PRIHODI_OBJAVA - Download
Privitak 6 - IZMJENA_2016_RASHODI_POSEBNI DIO - Download
Privitak 7 - IZMJENA_PROGRAMA_GRADNJA_OBJEKATA_KOM_20161 - Download
Privitak 8 - IZMJENA_PROGRAMA_SPORT_2011 - Download
Privitak 9 - IZMJENA_PROGRAMA_OKOLIŠA_2011 - Download

  

18.08.2016 17. sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 - I IZMJENA 2016-POSEBNI DIO - Download
Privitak 2 - I IZMJENA 2016 OPĆI DIO - Download
Privitak 3 - I IZMJENA 2016-PRIHODI - Download
Privitak 4 - I - Download
Privitak 5 - I - Download
Privitak 6 - I - Download
Privitak 7 - I - Download
Privitak 8 - I - Download
Privitak 9 - i - Download
Privitak 10 - i - Download
Privitak 11 - izvjesce_o_radu_opcinskoga_nacelnika_od_1 1 30 6 - Download
Privitak 12 - Odluka o osnivanju savjeta mladih - Download
Privitak 13 - odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja - Download
Privitak 14 - Odluka o usvajanju strateškog plana općine Desinić 2016 - Download
Privitak 15 - ODLUKA proglašavanje javnog dobra u općoj upotrebi Odvojak Petra Hohnjeca - Download
Privitak 16 - POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2016 - OPĆI DIO - Download
Privitak 17 - POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2016 - POSEBNI DIO - Download
Privitak 18 - POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2016 - PRIHODI - Download
Privitak 19 - poziv 17 - Download
Privitak 20 - pravilnik - Download
Privitak 21 - Prilog Odluci_Desinić_skraćeni - Download

18.08.2016 16. sjednica općinskog vijeća – akti i zapisnik


Privitak 1 - DVD IZVJEŠĆE - Download
Privitak 2 - odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se finaniraju iz proračuna općine Desinić - Download
Privitak 3 - Odluka o otpisu dugovanja - Download
Privitak 4 - Odluka o RASHODOVANJU SREDSTAVA - Download
Privitak 5 - ODLUKA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI - Download
Privitak 6 - Odluka o usvajanju izviješća Dječjeg vrtića Tratinčica - Download
Privitak 7 - Odluka o usvajanju izvješća o inventuri - Download
Privitak 8 - ODLUKA O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU GOSPDOARENJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ - Download
Privitak 9 - usvajanje izvješća o radu i financijskog izvješća ZJVP - Download

30.03.2016 15. sjednica općinskog vijeća -  zapisnik i akti.


Privitak 1 - 3iid_ppuo_desinic_-_prijedlog_odluke_o_donosenju___v03 - Download
Privitak 2 - dostava_zapisnika_i_akata_za_objavu - Download
Privitak 3 - izvjesce_o_radu_jedinstvenog_upravnog_odjela_opcine_desinic_u_razdoblju - Download
Privitak 4 - izvjesce_o_radu_opcinskoga_nacelnika_od_01 - Download
Privitak 5 - odluka__nalaz_revizije,_nekretnine_2015 - Download
Privitak 6 - odluka_o_izboru_ponuditelja - Download
Privitak 7 - odluka_o_nerazvrstanim_cestama - Download
Privitak 8 - odluka_o_popisu_pravnih_osoba_od_interesa_za_opcinu_desinic - Download
Privitak 9 - z_a_p_i_s_n_i_k - Download

19.02.2016 15 sjednica općinskog vijeća- materijali.


Privitak 1 - 3iid_ppuo_desinic_-_prijedlog_odluke_o_donosenju___v03 - Download
Privitak 2 - izvjesce_o_radu_jedinstvenog_upravnog_odjela_opcine_desinic_u_razdoblju - Download
Privitak 3 - izvjesce_o_radu_opcinskoga_nacelnika_od_01 - Download
Privitak 4 - odluka__nalaz_revizije,_nekretnine_2015 - Download
Privitak 5 - odluka_o_izboru_ponuditelja - Download
Privitak 6 - odluka_o_nerazvrstanim_cestama - Download
Privitak 7 - odluka_o_popisu_pravnih_osoba_od_interesa_za_opcinu_desinic - Download
Privitak 8 - poziv_15_sjednica - Download

31.12.2015 14. Sjednica općinskog vijeća – akti


Privitak 1 - analiza_stanja_i_godisnji_plan_2015 - Download
Privitak 2 - dopuna_odluke_o_koeficijentima - Download
Privitak 3 - odluka_izvrsenje_proracuna - Download
Privitak 4 - odluka_o_financiranju_politickih_stranaka_u_2015 - Download
Privitak 5 - odluka_o_prihvacanju_financijskog_plana_djecjeg_vrtica_2014 - Download
Privitak 6 - odluka_o_prihvacanju_financijskog_plana_dvd - Download
Privitak 7 - odluka_o_prihvacanju_mjera_suzbijanja_stetnika_za_podrucje_opcine_desinic_u_2015 - Download
Privitak 8 - odluka - Download
Privitak 9 - odluka - Download
Privitak 10 - plan_razvoja - Download
Privitak 11 - prihodi_2016-objava - Download
Privitak 12 - program_gradnja_objekata_kom - Download
Privitak 13 - program_javnih_potreba_u_kulturi - Download
Privitak 14 - program_niz_2015 - Download
Privitak 15 - program_odrz - Download
Privitak 16 - program_okolis_2015 - Download
Privitak 17 - program_potpora_poljoprivredi_na_podrucju_opcine_desinic - Download
Privitak 18 - program_sport_2015 - Download
Privitak 19 - program_sumski_doprinos_2015 - Download
Privitak 20 - program-spom - Download
Privitak 21 - program-stanovi_2015 - Download
Privitak 22 - proracun_2016-_opci_dio-objava - Download
Privitak 23 - rashodi_2016-_objava - Download
Privitak 24 - smjernice_za_organizaciju_i_razvoj_sustava_2015 - Download
Privitak 25 - socijaln_program_2015 - Download
Privitak 26 - srednjorocni_i_godisnji_plan_koncesija - Download
Privitak 27 - usvajanje_strategije_razvoja_opcine_desinic - Download
Privitak 28 - z_a_p_i_s_n_i_k - Download

10.12.2015 14. sjednica – materijali


Privitak 1 - analiza_stanja_i_godisnji_plan_2015 - Download
Privitak 2 - dopuna_odluke_o_koeficijentima - Download
Privitak 3 - odluka_izvrsenje_proracuna - Download
Privitak 4 - odluka_o_financiranju_politickih_stranaka_u_2015 - Download
Privitak 5 - odluka_o_prihvacanju_financijskog_plana_djecjeg_vrtica_2014 - Download
Privitak 6 - odluka_o_prihvacanju_financijskog_plana_dvd - Download
Privitak 7 - odluka_o_prihvacanju_mjera_suzbijanja_stetnika_za_podrucje_opcine_desinic_u_2015 - Download
Privitak 8 - odluka - Download
Privitak 9 - odluka - Download
Privitak 10 - poziv_14_sjednica - Download
Privitak 11 - program_gradnja_objekata_kom - Download
Privitak 12 - program_javnih_potreba_u_kulturi - Download
Privitak 13 - program_niz_2015 - Download
Privitak 14 - program_odrz - Download
Privitak 15 - program_okolis_2015 - Download
Privitak 16 - program_potpora_poljoprivredi_na_podrucju_opcine_desinic_003_3 - Download
Privitak 17 - program_potpora_poljoprivredi_na_podrucju_opcine_desinic - Download
Privitak 18 - program_sport_2015 - Download
Privitak 19 - program_sumski_doprinos_2015 - Download
Privitak 20 - program-spom - Download
Privitak 21 - program-stanovi_2015 - Download
Privitak 22 - smjernice_za_organizaciju_i_razvoj_sustava_2015 - Download
Privitak 23 - socijaln_program_2015 - Download
Privitak 24 - srednjorosni_i_godisnji_plan_koncesija - Download
Privitak 25 - strategija_razvoja_opcine_desinic_2014-2020 - Download
Privitak 26 - usvajanje_strategije_razvoja_opcine_desinic - Download

18.11.2015 13. Sjednica općinskog vijeća – akti


Privitak 1 - I_IZMJENA_2015_OBJAVA--NOVOI - Download
Privitak 2 - IZMJENA_PROGRAMA_OKOLISA_2015 - Download
Privitak 3 - IZVJESCE_O_RADU_OPCINSKOGA_NACELNIKA_OD_01-01-2015_30-06-2015 - Download
Privitak 4 - odluka_o_donosenju_procjene_ugrozenosti - Download
Privitak 5 - Odluka_o_izboru_za_obavljanje_komunalnih_pos - Download
Privitak 6 - Odluka_o_socijalnoj_skrbi_za_podrucje_grada_Pregrade - Download
Privitak 7 - Plan_razvojnih_programa_za_2015_godinu - Download
Privitak 8 - PROGRAM_GRADNJA_OBJEKATA_KOM_INF_2015 - Download
Privitak 9 - ZAPISNIK-22-10-2015-13_SJEDNICA - Download
Privitak 10 - PLAN_CIVILNE_ZASTITE_Opcina_Desinic_NOVO_2015 - Download
Privitak 11 - Plan_ZiS_Opcina_Desinic_NOVO_2015 - Download
Privitak 12 - procjena_ugrozenosti_Opcina_DESINIC_2015_final - Download
Privitak 13 - ZAHTJEVI_ZASTITE_I_SPASAVANJA-Opcina_Desinic_final - Download

16.10.2015 13 sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 - 1_IZMJENA_2015_OPCI_DIO - Download
Privitak 2 - izmjena_PROGRAM_OKOLIS_2015 - Download
Privitak 3 - IZVJESCE_O_RADU_OPCINSKOGA_NACELNIKA_OD_01-01-2015_30-06-2015 - Download
Privitak 4 - odluka_o_donosenju_procjene_ugrozenosti - Download
Privitak 5 - Odluka_o_socijalnoj_skrbi_za_podrucje_grada_Pregrade - Download
Privitak 6 - Plan_razvojnih_programa_za_2015_godinu - Download
Privitak 7 - plan_ZIS_i_Plan_CZ - Download
Privitak 8 - poziv_13_sjednica - Download
Privitak 9 - PROGRAM_GRADNJA_OBJEKATA_KOM_INF_2015 - Download
Privitak 10 - PROGRAM_ODRZ_KOM_INF_2015 - Download

07.09.2015 12. Sjednica općinskog vijeća -akti


Privitak 1 - kratkorocno_zaduzivanje - Download
Privitak 2 - ODLUKA_O_DAROVANJU_NEKRETNINE - Download
Privitak 3 - ODLUKA_O_USVAJANJU_FINANCIJSKOG_IZVJESCA_DVD-A_DESINIC - Download
Privitak 4 - Odluka_o_usvajanju_izvijesca_Djecjeg_vrtica_Tratincica - Download
Privitak 5 - ODLUKA_O_USVAJANJU_IZVJESTAJA_O_RADU_I_POSLOVANJU_ZJVP - Download
Privitak 6 - Polugodisnje_DV - Download
Privitak 7 - POLUGODISNJI_OBRACUN _2015_rtf-PRIHODI - Download
Privitak 8 - POLUGODISNJI_OBRACUN _2015-posebni_dio - Download
Privitak 9 - POLUGODISNJI_OBRACUN _2015-rashodi - Download
Privitak 10 - POLUGODISNJI_OBRACUN _2015 - Download

28.07.2015 12. sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 - DVD - Download
Privitak 2 - Odluka_o_usvajanju_izvijesca_Djecjeg_vrtica_Tratincica - Download
Privitak 3 - Polugodisnje_DV - Download
Privitak 4 - POLUGODISNJI_OBRACUN_2015_skupni - Download
Privitak 5 - poziv_12_sjednica - Download
Privitak 6 - usvajanje_ZJVP - Download
Privitak 7 - ZAPISNIK_03-08-2015-12_SJEDNICA - Download

02.06.2015 11. sjednica općinskog vijeća – akti


Privitak 1 - godisnji_obracun_2014 - Download
Privitak 2 - izvjesce_o_izvrsenju_programa_gradnje_objekata_komunalne_infrastrukture_za_2014_godinu - Download
Privitak 3 - izvjesce_o_izvrsenju_programa_javnih_potreba_u_kulturi_za_2014_godinu - Download
Privitak 4 - izvjesce_o_izvrsenju_programa_zastoite_okolisa__2014 - Download
Privitak 5 - izvjesce_o_izvrsenju_socijalnog_programa_2014 - Download
Privitak 6 - izvjesce_o_izvrsenu__javnih_potreba_u_sportu_2014 - Download
Privitak 7 - izvjesce_o_radu_jedinstvenog_upravnog_odjela_opcine_desinic_u_razdoblju - Download
Privitak 8 - izvjesce_o_radu_opcinskoga_nacelnika_od_01 - Download
Privitak 9 - izvrsenje_programa_odrzavanja_komunalne_infrastrukture_za_2014_g - Download
Privitak 10 - izvrsenje_programa_stanovi_2014 - Download
Privitak 11 - izvrsenje_programa-sumski_doprinos_2014 - Download
Privitak 12 - odluka_o_dopuni_odluke_o__izvrsavanju_prorasuna - Download
Privitak 13 - odluka_o_izmjeni_odluke_o_imenovanju_povjerenstva_za_socijalnu_skrb - Download
Privitak 14 - odluka_o_rezultatu_poslovanja_za_2014_g - Download
Privitak 15 - odluka_o_uvjetima_i_nacinu_drzanja_pasa_i_macaka - Download
Privitak 16 - zakljucak__o_usvajanju_izvjesca_o_izvrsenju - Download
Privitak 17 - ZAPISNIK_05-05-2015-11_SJEDNICA - Download

30.04.2015 11. Sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 - GODISNJI_OBRACUN_2014_VIJECE - Download
Privitak 2 - IZVJESCE_MANDATNE_KOMISIJE - Download
Privitak 3 - IZVJESCE_O_IZVRSENJU_PROGRAMA_GRADNJE_OBJEKATA_KOMUNALNE_INFRASTRUKTURE_ZA_2014_GODINU - Download
Privitak 4 - IZVJESCE_O_IZVRSENJU_PROGRAMA_JAVNIH_POTREBA_U_KULTURI_ZA_2014_GODINU - Download
Privitak 5 - IZVJESCE_O_IZVRSENJU_PROGRAMA_ZASTOITE_OKOLISA_2014 - Download
Privitak 6 - IZVJESCE_O_IZVRSENJU_SOCIJALNOG_PROGRAMA_2014 - Download
Privitak 7 - IZVJESCE_O_IZVRSENU_JAVNIH_POTREBA_U_SPORTU_2014 - Download
Privitak 8 - IZVJESCE_O_RADU_JEDINSTVENOG_UPRAVNOG_ODJELA_OPCINE_DESINIC_U_RAZDOBLJU - Download
Privitak 9 - IZVJESCE_O_RADU_OPCINSKOGA_NACELNIKA_OD_01-07-2014_31-12-2014_11_sjednica - Download
Privitak 10 - IZVRSENJE_PROGRAMA_ODRZAVANJA_KOMUNALNE_INFRASTRUKTURE_ZA_2014 - Download
Privitak 11 - IZVRSENJE_PROGRAMA_STANOVI_2014 - Download
Privitak 12 - IZVRSENJE_PROGRAMA_sumski_doprinos_2014 - Download
Privitak 13 - ODLUKA_O_DOPUNI_ODLUKE_O_IZVRSAVANJU_PRORACUNA - Download
Privitak 14 - ODLUKA_O_IZMJENI_ODLUKE_O_IMENOVANJU_POVJERENSTVA_ZA_SOCIJALNU_SKRB - Download
Privitak 15 - ODLUKA_o_rezultatu_poslovanja_za_2014_g - Download
Privitak 16 - ODLUKA_O_UVJETIMA_I_NACINU_DRZANJA_PASA_I_MACAKA - Download
Privitak 17 - poziv_4_sjednica - Download
Privitak 18 - ZAKLJUCAK_O_USVAJANJU_iZVJESCA_O_IZVRSENJU - Download

10.03.2015 10. sjednica općinskog vijeća – akti


Privitak 1 - Dopuna_Odluke_o_prihvacanju_financijskog_plana_djecjeg_vrtica_2014 - Download
Privitak 2 - ODLUKA _modernizacija_nerazvrstanih_cesta - Download
Privitak 3 - ODLUKA _nalaz_revizije_gospodarenje_otpadom - Download
Privitak 4 - ODLUKA _nalaz_revizije_PODUZETNICKE_ZONE - Download
Privitak 5 - Odluka_o_izboru_ponuditelja - Download
Privitak 6 - Odluka_o_prihvacanju_mjera_suzbijanja_stetnika_za_podrucje_opcine_Desinic_u_2015_godini - Download
Privitak 7 - Plan_razvojnih_programa_za_2015_godinu - Download
Privitak 8 - Prijedlog_odluke_o_izradi_3_iid_PPUO_Desinic_Dopunjeni_v3 - Download
Privitak 9 - srednjorocni_i_godisnji_plan_koncesija - Download
Privitak 10 - Zakljucak_o_donosenju_Smjernica_za_organizaciju_i_razvoj_sustava_zastite_i_spasavanja_za_2015_materijal - Download
Privitak 11 - Zakljucak_o_prihvacanju_Analize_stanja_sustava_zastite_spasavanja_za_2014 - Download
Privitak 12 - ZAPISNIK-10-02-2015-10_SJEDNICA - Download

29.01.2015 10. sjednica Općinskog vijeća


Privitak 1 - dopuna_Odluke_o_prihvacanju_financijskog_plana_djecjeg_vrtica_2014 - Download
Privitak 2 - ODLUKA _modernizacija_nerazvrstanih_cesta - Download
Privitak 3 - ODLUKA _nalaz_revizije_PODUZETNICKE_ZONE - Download
Privitak 4 - ODLUKA_nalaz_revizije_gospodarenje_otpadom - Download
Privitak 5 - Odluka_o_prihvacanju_mjera_suzbijanja_stetnika_za_podrucje_opcine_Desinic_u_2015_godini - Download
Privitak 6 - Plan_razvojnih_programa_za_2015_godinu - Download
Privitak 7 - poziv_10_sjednica - Download
Privitak 8 - Prijedlog_odluke_o_izradi_3_iid_PPUO_Desinic_Dopunjeni_v3 - Download
Privitak 9 - srednjorocni_i_godisnji_plan_koncesija - Download
Privitak 10 - Zakljucak_o_donosenju_Smjernica_za_organizaciju_i_razvoj_sustava_zastite_i_spasavanja_za_2015_materijal - Download
Privitak 11 - Zakljucak_o_prihvacanju_Analize_stanja_sustava_zastite_spasavanja_za_2014 - Download
Privitak 12 - obavijest_10_sjednica - Download

Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“, broj 11/13) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 12/13), sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati dana

05.02.2015. godine (četvrtak) s početkom u 18:00 sati
u Vijećnici Općine Desinić.

15.12.2014 9. sjednica općinskog vijeća – akti


Privitak 1 - PROGRAM SUMSKI DOPRINOS 2015 - Download
Privitak 2 - PROGRAM ODRZ KOM INF 2015 - Download
Privitak 3 - PROGRAM OKOLIS 2015 - Download
Privitak 4 - PROGRAM SPORT 2015 - Download
Privitak 5 - PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI - Download
Privitak 6 - PROGRAM NIZ 2015 - Download
Privitak 7 - PROGRAM GRADNJA OBJEKATA KOM - Download
Privitak 8 - OKOLIS I - Download
Privitak 9 - Pravilnik o pristupu informacijama_za web stranicu_Desinic - Download
Privitak 10 - ODLUKU O IZVRSAVANJU PRORACUNA - Download
Privitak 11 - ODRZAVANJE 1 IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA - Download
Privitak 12 - Odluka o prihvacanju financijskog plana dvd - Download
Privitak 13 - ODLUKA O ODABIRU KONCESIJA - Download
Privitak 14 - Odluka o prihvacanju financijskog plana djecjeg vrtica 2014 - Download
Privitak 15 - ODLUKA O FINANCIRANJU POLITICKIH STRANAKA U 2015 - Download
Privitak 16 - KULTURA PRVE DOPUNE I IZMJENE - Download
Privitak 17 - GRADNJA OBJEKATA - Download
Privitak 18 - 1 IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA OPCINE DESINIC ZA 2014 GODINU - Download
Privitak 19 - 1 IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2014 GODINU - Download
Privitak 20 - PROGRAM-SPOM - Download
Privitak 21 - II IZMJENA PRORACUNA 2014 OBJ - Download
Privitak 22 - PRORACUN 2015 - Download
Privitak 23 - Z A P I S N I K- 10-12 - Download

04.12.2014 9. sjednica općinskog Vijeća općine Desinić- materijali


Privitak 1 - GRADNJA OBJEKATA - Download
Privitak 2 - I - Download
Privitak 3 - I - Download
Privitak 4 - IZVJEŠĆE OPĆINSKOGA NAČELNIKA OD 01 - Download
Privitak 5 - KULTURA I - Download
Privitak 6 - ODLUKA O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA U 2015 - Download
Privitak 7 - ODLUKA O ODABIRU, KONCESIJA - Download
Privitak 8 - Odluka o prihvaćanju financijskog plana dječjeg vrtića 2014 - Download
Privitak 9 - Odluka o prihvaćanju financijskog plana dvd - Download
Privitak 10 - ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA - Download
Privitak 11 - ODRŽAVANJE I - Download
Privitak 12 - OKOLIŠ I - Download
Privitak 13 - Plan razvojnih programa za 2014 - Download
Privitak 14 - PROGRAM GRADNJA OBJEKATA KOM - Download
Privitak 15 - PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI - Download
Privitak 16 - PROGRAM NIZ 2015 - Download
Privitak 17 - PROGRAM ODRŽ - Download
Privitak 18 - PROGRAM OKOLIŠ 2015 - Download
Privitak 19 - PROGRAM SPORT 2015 - Download
Privitak 20 - PROGRAM ŠUMSKI DOPRINOS 2015 - Download
Privitak 21 - II IZMJENA PRORACUNA 2014 - Download
Privitak 22 - PRORACUN 2015 - Download

P O Z I V: Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“, broj 11/13) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 12/13), sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati dana... [više]