Objave akata

01.01.2018 OBJAVA AKATA 2018. GODINE


Privitak 1: izvjesce_o_radu_opcinskoga_nacelnika_1_1-30_06_2017 - Download
Privitak 2: IZVJEŠĆE pol red za 2016 godinu - Download
Privitak 3: IZVJEŠĆE odbora za izbor i imenovanja SAZIV 2017 2021 - Download
Privitak 4: IZVJEŠĆE O RADU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE DESINIĆ - Download
Privitak 5: IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE SAZIV 2017 2021 - Download

18.07.2017 OBJAVA AKATA 2017. GODINE


Privitak 1: Izvješće mandatne komisije saziv 2017 - 2021 - Download
Privitak 2: Odluka o izboru članova mandatne komisije - Download
Privitak 3: Odluka o izboru članova za odbor i imenovanja - Download
Privitak 4: Odluka o izboru članova za poslovnik i statut - Download
Privitak 5: Odluka o izboru potpredsjednika općinskog vijeća - Download
Privitak 6: Odluka o izboru predsjednika općinskog vijeća - Download
Privitak 7: Zaključak o izboru predsjedavajućeg do izbora predsjednika vijeća - Download
Privitak 8: zaključak o usvajanju izvješća odbora za izbor i imenovanja - Download
Privitak 9: Zaključak o usvajanju mandatne komisije i potvrđivanju mandata - Download
Privitak 10: zapisnik i odluke - Download
Privitak 11: deklaratorna odluka o načinu obnašanja dužnosti načelnika - Download
Privitak 12: deklaratorna odluka o načinu obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika - Download
Privitak 13: deklaratorna odluka o početku obnašanja dužnosti općinskog načelnika - Download
Privitak 14: deklaratorna odluka o početku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika - Download
Privitak 15: deklaratorna odluka o prestanku obnašanja dužnosti - Download
Privitak 16: PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE - Download
Privitak 17: PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA_2017 - Download