Novosti

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

25.01.2019

PRAVILNIK O PLANU NABAVE, REGISTRU UGOVORA, PRETHODNOM SAVJETOVANJU I ANALIZI TRŽIŠTA U JAVNOJ NABAVI


PLAN NABAVE ZA PRORAČUNSKU GODINU

Sukladno članku 28. Zakon o javnoj nabavi NN 120/16 općina Desinić obvezna je donijeti plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te ga ažurirati prema potrebi.

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi NN 101/2017   Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku od osam dana od donošenja ili promjene.

EOJN RH stavlja na raspolaganje obrazac plana nabave u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav.

EOJN RH bez odgode javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku.

Objavljeni plan nabave i sve njegove kasnije promjene iz tekuće godine moraju biti javno dostupne u EOJN RH do 30. lipnja sljedeće godine.

EOJN RH pohranjuje objavljene planove nabave najmanje šest godina od njihove objave na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka.

POVEZNICA NA EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


Privitak 1: Plan Nabave_ OPĆINA DESINIĆ - 2019 - Download
Privitak 2: Rpt_PlanNabave - Download

<< početna