Naselja

Općina Desinić sastoji se od svojih 28 naselja. To su:


desinić karta Desinić - Desinić
- Desinić Gora
- Desinić Ivanić
- Donji Jalšovec
- Donji Zbilj
- Dubravica
- Gaber
- Gora Košnica
- Gornji Jalšovec
- Gornji Zbilj
- Gostenje
- Grohot
- Hum Košnički
- Ivanić Košnički
- Jazbina
- Jelenjak
- Klanječno
- Košnica 
- Nebojse
- Osredek
- Ravnice
- Stara Ves
- Šimunci
- Škalić
- Velika Horvatska
- Trnovec
- Turnišće
- Turnovo