Kronološki pregled

1954. g. u rujnu Desinić dobiva el.energiju. Počinje sa radom "Bovex" poduzeće za preradu jaja i peradi.
1955. g. Desinić prestaje biti općina, postaje Mjesna zajednica u općini Pregrada.
1. rujan 1965.g. otvorenje nove zgrade osnovne škole "Djuro Prejac" Desinić.
1972. g. otvara se pogon "Kotka" Krapina u Desiniću, u prostorijama poljoprivredne zadruge Desinić.
16. prosinac 1977. g. otvorenje TEPa Desinić.
1993. g. Desinić ponovo postaje općina. U PZ Desinić se zbog teške financijske situacije pokreče stečaj.