Javna nabava

Rekonstrukcija i modernizacija općinske nerazvrstane ceste Velika Horvatska - Dečmani


Privitak 1 - Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama - Download
Privitak 2 - 2_Troškovnik - Download
Privitak 3 - 2_Glavni projekt - Download
Privitak 4 - 2_DoN - cesta Velika Horvatska - Dečmani - I izmjena - Download
Privitak 5 - 2_DoN - cesta Velika Horvatska - Dečmani - I izmjena (1) - Download Rekonstrukcija i modernizacija općinske nerazvrstane ceste Velika Horvatska - Dečmani

Rekonstrukcija i modernizacija općinske nerazvrstane ceste Velika Horvatska - Dečmani


https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području općine Desinić s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do dvije godine


Privitak 1 - 2_Troškovnik_održavanje_FINAL (2) - Download
Privitak 2 - Obavijest o nadmetanju - Download
Privitak 3 - Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na područ (1) - Download

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS - Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području općine Desinić s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do dvije godine


Privitak 1 - 2_DON - održavanje nerazvrstanih cesta_FINAL - Download
Privitak 2 - 2_Troškovnik_održavanje_FINAL - Download

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području općine Desinić s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do dvije godine
E-MV-1/2020
45233141-9 Radovi na održavanju cesta
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI -Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Desinić s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje d


Privitak 1 - 2_Dodatak III - trosˇkovnik - GRUPA 2 - Download
Privitak 2 - - Download
Privitak 3 - 2_Dodatak II - trosˇkovnik - GRUPA 1 - Download

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI PROJEKT POJAČANOG ODRŽAVANJA: NERAZVRSTANA CESTA HUM KOŠNIČKI - DEĆMAN – KANTAJ, EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-MV-3/2019


Privitak 1 - Cjelokupna dokumentacija - Download

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI PROJEKT POJAČANOG ODRŽAVANJA: NERAZVRSTANA CESTA  HUM KOŠNIČKI - DEĆMAN – KANTAJ, EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-MV-3/2019

OBJAVLJUJE SE

Softwareska rješenja za prezentaciju turističke destinacije


Privitak 1 - Obavijest o nadmetanju (1) - Download

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2208211

Rekonstrukcija rodne kuće „Đure Prejca“ u spomen kuću i turistički info centar


Privitak 1 - Obavijest o nadmetanju (2) - Download

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2208237

Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – nerazvrstana cesta 3. skupine Jelenjak – Jalšovec Donji - Turnovo


Privitak 1 - Doumenti 2 - Download
Privitak 2 - Dokumentacija o nabavi - Download
Privitak 3 - ESPD-obrazac - Download
Privitak 4 - Izvjesce o prethodnom savjetovanju - Download

Projektno_tehnicka_dokumentacija.zip

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA SUKLADNO ČLANKU 80. ZAKONA - ZJN 2016


Privitak 1 - POPIS_GOSPODARSKIH_SUBJEKATA_SUKLADNO_CLANKU_80_ZJN_2016 - Download

POJAČANO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANE CESTE GREŠNA GORICA – FISTRIĆI, E-MV-1/17


Privitak 1 - Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, odabit ponude i izvršenje - Download
Privitak 2 - Opis predmeta nabave - isječak iz projektne dokumentacije - Download
Privitak 3 - Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave - Download
Privitak 4 - TROSKOVNIK_09_09_2015_04 - Download
Privitak 5 - IZVJESCE_O_PROVEDENOM_SAVJETOVANJU_WOED - Download
Privitak 6 - IZVJESCE_O_PROVEDENOM_SAVJETOVANJU - Download
Privitak 7 - Dokumentacija_o_nabavi - Download
Privitak 8 - Obavijest_o_nadmetanju - Download
Privitak 9 - TROSKOVNIK_09_09_2015_04 - Download
Privitak 10 - upit i odgovor 1 - Download

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE U POSTUPKU JAVNE NABAVE, E-MV-1/17

IZGRADNJA ČEKAONICE, PARKIRALIŠTA I TRŽNICE E-MV-3/16

Elektronički pristup podacima:  LINK


Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu


Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske