OBAVIJEST O NEPROPISNO ODBAČENOM OTPADU

PODACI O PRIJAVITELJU*
* Unos ovih podataka nije obavezan
PODACI O LOKACIJI I VRSTI ODBAČENOG OTPADA

PODACI O POČINITELJU (UKOLIKO JE POZNAT)

10.07.2019 OTVORENO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

OTVORENO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

OBAVIJEST STANOVNICIMA

Otvoreno je reciklažno dvorište u gradu Klanjcu. Reciklažno dvorište nalazi se na adresi Florijan 6, Medvedov Jarek, pokraj odlagališta otpada. Radit će utorkom u prijepodnevnom terminu, četvrtkom od 13:00 do 19:00 sati i subotom od 9:00 do 15:00 sati. Reciklažno dvorište i odlagalište otpada koriste grad Klanjec i općine Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Zagorska Sela, Tuhelj i Desinić, odnosno, jedinice lokalne samouprave na čijem području uslugu odvoza komunalnog otpada obavlja poduzeće “Zelenjak”.

16.11.2018 OBAVIJESTI ZELENJAKA d.o.o.

Sve informacije vezane uz obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada možete naći na https://www.zelenjak.hr/smece.html
Centrala : 049/550-109; Fax : 049/550-680, 
Email : zelenjak@kr.t-com.hr
Web : http://www.zelenjak.hr

16.11.2018 Načela gospodarenja otpadom, red prvenstva gospodarenja otpadom, način gospodarenja otpadom


Privitak 1: Načela gospodarenja otpadom red prvenstva gospodarenja otpadom način gospodarenja otpadom - Download

16.11.2018 Propisi i akti prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom


Privitak 1: Načela gospodarenja otpadom red prvenstva gospodarenja otpadom način gospodarenja otpadom - Download
Privitak 2: ODLUKA O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ - Download
Privitak 3: Odluka_o_mjerama_za_sprječavanje_nepropisnog_odbacivanja_otpada_i_mjerama_za_uklanjanje_odbačenog_otpada_na_području_općine_Desinić1517568035 - Download
Privitak 4: Odluka_o_načinu_pružanja_javnih_usluga_prikupljanja_miješanog_komunalnog_otpada_i_biorazgradivog_komunalnog_otpada_na_području_općine_Desinić1517568050 - Download

Sukladno članku 30.  stavak 8. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, (Narodne novine 94/13, 73/17) objavljuje se  Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Desinić, KLASA: 021-05/18-01/4, URBROJ: 2214/01-18-01, a sukladno članku 36. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, (Narodne novine 94/13, 73/17) objavljuje se  Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Desinić, KLASA: 021-05/18-01/5, URBROJ: 2214/01-18-01, koje su donesene na 5. sjednici općinskog vijeća općine Desinić.
 

10.07.2018 INFORMACIJA O USPOSTAVI SUSTAVA ZA ZAPRIMANJE OBAVIJESTI O NEPROPISNO ODBAČENOM OTPADU I NAČINU PODNOŠENJA OBAVIJESTI O NEPROPISNO ODBAČENOM OTPADU


Privitak 1: Informacija o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu - Download
Privitak 2: Obrazac obavijesti o nepropisnom odbačenom otpadu - Download

29.03.2018 Objave


Privitak 1: 5 Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Desinić za razdoblje od 2017-2022 godine - Download
Privitak 2: odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom - Download

10.11.2017 POSTUPAK OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1: Informiranje o postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš plana gospodarenja otpadom općine Desinić - Download
Privitak 2: odluka o započinjanju postupkaocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš PGO - Download
Privitak 3: Novi_PGO_DESINIC - Download
Privitak 4: informiranje javnosti sukladno uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite ok - Download
Privitak 5: Odluka kojom se utrvđuje da za PGO općine Desinić nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš - Download
Privitak 6: Odluka kojom se utrvđuje da za PGO općine Desinić nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš - Download

18.05.2015 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆ – NACRT


Privitak 1: Plan_gospodarenja_otpadom_DESINIC - Download

18.05.2015 INFORMACIJA O  IZRADI NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆZA RAZDOBLJE 2015. – 2021. GODINE

INFORMACIJA O  IZRADI NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆZA RAZDOBLJE 2015. – 2021. GODINE

18.05.2015 ODLUKA O STAVLJANJU NA JAVNI UVID PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE 2015. – 2021. NACRT

ODLUKA O STAVLJANJU NA JAVNI UVID PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE 2015. – 2021. NACRT

<1 2 >