Evidencija imovineRegistar imovine Općine Desinić

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJ OD 2019. DO 2026. GODINESTRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2026. GODINE

Odluka o usvajanju strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Desinić za razdoblje od 2019. - 2026. godine

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ ZA 2019. GODINUODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLANSIŠTVU OPĆINE DESINIĆ ZA 2019. GODINU

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ ZA 2019. GODINU

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ ZA 2020. GODINUOdluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Desinić za 2020 godinu

Godišnji plan upravljanja imovinom za 2020. godinu