Novosti

24.06.2020 Javno savjetovanje o 5. izmjeni Lokalne razvojne strategije

Obzirom na Odluku o potrebi za naknadnom dodjelom sredstava za provedbu LAG natječaja koju su donijeli Skupština i Upravni odbor 23.6.2020., Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla pokreće 5. izmjenu Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla 2014. do 2020. godine (dalje u tekstu LRS).

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla poziva Vas da se uključite u javno savjetovanje vezano uz 5. izmjenu LRS, a kako bi naknadno dodijeljena sredstva usmjerili prema tipu operacije za kojim postoji najveća potreba. U javno savjetovanje možete se uključiti putem iskaza interesa za prijavu na LAG natječaje 2020. koji se nalazi na linku: https://forms.gle/q5dsmY83RqTUAntW8

Lokalne akcijska grupa Zagorje-Sutla ujedno Vas poziva da se očitujete o prijedlogu Kriterija odabira za TO 1.3.2. - Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (tip operacije 6.3.1. PRR RH) koji se nalaze u prilogu. Više o prvom LAG natječaju za navednu TO možete vidjeti ovdje.

Svoja očitovanja, prijedloge i sugestije možete  slati do 24.7.2020. godine na e-mail lag@zagorje-sutla.eu te putem ispunjavanja obrasca iskaza interesa.

LAG Zagorje-Sutla donio je Odluku o o potrebi za naknadnom dodjelom sredstava za provedbu LAG natječaja temeljem Odluke o primjeni sustava nagrađivanja za naknadnu dodjelu sredstava odabranim LAG-ovima u podmjeri 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ unutar mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Ministarstva poljoprivrede od 27. travnja 2020. godine te priloga 2 „Preliminarna rang lista odabranih LAG-ova za naknadnu dodjelu sredstava iz Mjere 19“.

http://www.zagorje-sutla.eu/clanak/javno-savjetovanje-o-5-izmjeni-lokalne-razvojne-strategije


24.06.2020 OBJAVA O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU 4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1: javna rasprava o prijedlogu plana - Download
Privitak 2: JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 4 - Download
Privitak 3: PPOO Desinic 4iid NPP _ v6a - Download

Svi detalji i dokumentacija nalaze se na poveznici

http://www.desinic.hr/novost.php?vijest=788
Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka općinskog načelnika  (KLASA: 350-02/19-01/13, URBROJ: 2214/03-20-60 od 23. lipnja 2020. godine) nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU 4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE DESINIĆ

1.      Javna rasprava o Prijedlogu 4. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Desinić (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) održat će se u trajanju od 11 kalendarskih dana, u razdoblju od 26. lipnja 2020. godine do 06.  srpnja 2020. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja. Prijedlog Plana sadrži tekstualni i grafički dio Plana, obrazloženje i sažetak za javnost.

2.      Tijekom trajanja Javne rasprave, Prijedlog Plana će biti izložen javnom uvidu u prostorijama općinske vijećnice, Trg svetog Jurja 7, 49 216 Desinić, svakog radnog dana osim subote i nedjelje, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati te će biti objavljen i na web stranicama općine Desinić http://www.desinic.hr/

3.      Javno izlaganje Prijedloga Plana održati će se u četvrtak 02. srpnja 2020. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama  Vatrogasnog doma DVD-a Desinić, Taborgradska ulica 6, 49 216 Desinić uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama nadležnog Stožera civilne zaštite te preporukama i nalozima drugih nadležnih tijela.

4.      Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati tijekom trajanja Javne rasprave, zaključno s datumom 6. srpnja 2020. godine.

5.      Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi: sukladno članku 100. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

1. imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana

2. postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje

3. daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja

4. upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 
23.06.2020 (KORONAVIRUS) KONTAKTI I INFORMACIJE/CONTACTS AND INFORMATION

http://www.desinic.hr/novost.php?vijest=741

KONTAKTI STOŽERA CZ OPĆINE:

Tel.: 049/343-146, 049/343-630 Mob: 099/2718557,  opcina@desinic.hropcinadesinic@gmail.com

Osiguranje skrbi za starija i jednočlana domaćinstva u samoizolaciji

GDCK Pregrada 098 857-120, 049/376-013

Svi mještani koji imaju potrebu za dostavom namirnica ili lijekova mogu se javiti na

broj telefona GDCK Pregrada - https://gdck-pregrada.hr/

098 857-120, koji je otvoren od 0 do 24h.

Sve informacije vezane uz novi koronavirus možete pratiti na jedinstvenoj web stranici www.koronavirus.hr.

Telefonski brojevi za pitanja vezana uz koronavirus i ostali brojevi za informiranje građana/

Phone numbers for questions related to coronavirus and other information

https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/113-novi-pozivni-centar-za-sva-pitanja-vezana-uz-koronavirus/

 

Popis telefonskih brojeva epidemiologa u pripravnosti/ List of telephone numbers of epidemiologists/

https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/popis-telefonskih-brojeva-epidemiologa-u-pripravnosti/

ZZJZ Krapinsko-zagorske županije / Krapina-Zagorje County Public Health Institute

099 245 55 45 , 091 730 79 13 , 091 510 31 65

 

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije - ambulanta DESINIĆ/Krapina-Zagorje County Health Center – clinic Desinić/

http://www.dzkzz.hr/index.php/ispostava-pregrada/ambulanta-desinic

Opća/obiteljska medicina/general practice/

Kontakt/ Contact

 049/343-973, 049/343-033

Radno vrijeme ordinacija         

* prije podne: 07:00 - 14:30h    

* poslije podne: 13:00 - 20:30h

Office hours

 * before noon: 07:00 - 14:30

 * afternoon: 13:00 - 20:30

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO–ZAGORSKE ŽUPANIJE

http://www.zzjzkzz.hr/default.asp?sid=2

Kontakt/ Contact

http://www.zzjzkzz.hr/default_vijest.asp?sid=5580

U Zavodu za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije možete dobiti informacije vezano za koronavirus na sljedeće brojeve telefona/ You can get information about coronavirus at the Public Health Institute of Krapina-Zagorje County at the following phone numbers

 

Od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati/ Monday to Friday from 7.00 to 15.00:

Telefon/Phone number: 049/221-643 i 049/221-644.

Mobitel/ Mobile number: 091/510 31 65, 099/245 55 45 i 091/ 730 79 13.

 

Od ponedjeljka do petka od 15,00 do 20,00 sati/ Monday to Friday from 15.00 to 20.00:

Telefon/ Phone number: 049/221-643

Mobitel/ Mobile number: 091/ 730 79 13.

 

Subotom i nedjeljom od 09,00 do 17,00 sati/Saturdays and Sundays from 09.00 to 17.00::

Telefon/ Phone number: 049/221-643.

 

Napomena: stalno pripravne epidemiologe možete dobiti na brojeve mobitela/You can get epidemiologists on cell phone numbers

 091/510 31 65 i 099/245 55 45.

 

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

https://civilna-zastita.gov.hr/

Sve Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom.

- https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-zaraze-koronavirusom/2304

UPUTE I PREPORUKE HZJZ

- https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/

HZJZ KORONAVIRUS NAJNOVIJI PODACI /

https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/koronavirus-najnoviji-podatci/

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

https://zdravlje.gov.hr/koronavirus-i-mjere-prevencije/4952

19.06.2020 POSTANI POPISIVAČ Popisa poljoprivrede 2020.! - PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU DO 24. LIPNJA


Obavještavaju se svi zainteresirani da je zbog nedovoljno prijavljenih kandidata produžen rok za prijavu za popisivače do 24. lipnja 2020. godine. Prijaviti se može putem web stranice www.popispoljoprivrede.hr na kojoj se nalaze i sve ostale informacije 

08.06.2020 ODLUKE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE RH OD DANA 07. 06. 2020.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je 07. 06. 2020.  donio  je Odluku o izmjeni Odluke o radnom vremenu i načinu rada djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Nastavno na povoljnu epidemiološku situaciju Stožer je donio Odluku o izmjeni Odluke o radnom vremenu i načinu rada djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, kojom je ukinuta obvezna pauza od sat vremena između dvije smjene radi izmjene radnika i čišćenja i dezinfekcije prostora za prodavaonice koje rade dvokratno. Naravno, to ne znači da čišćenje i dezinfekcija prostora prodavaonica više nisu potrebni, već je preporuka Stožera da se redovito provode čišćenje i dezinfekcija prostora prodavaonica sukladno preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
 
Sve Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
Sve upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

05.06.2020 POSTANI POPISIVAČ Popisa poljoprivrede 2020.!

POSTANI POPISIVAČ Popisa poljoprivrede 2020.!

Prijava traje od 8.lipnja do 15.lipnja 2020.

Edukacija popisivača u Krapinsko-zagorskoj županiji planirana je od 8.rujna do 11.rujna 2020.g.

Sve dodatne informacije nalaze se na www.popispoljoprivrede.hr

02.06.2020 OBAVIJEST BIRAČIMA


Privitak 1: Obavijest biračima - Download

http://www.kzz.hr/obavijest-biracima-parlamentarni-izbori-2020


Nastavno na Objavu biračima Ministarstva uprave Klasa: 013-01/20-01/21, Urbroj: 515-07-02/1-20-2 od 29. svibnja 2020. godine, obavještavaju se birači s područja Krapinsko-zagorske županije:

Birači mogu izvršiti pregled, zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača, podnijeti zahtjev za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju, izdavanje potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta

 

  • od 03. do 12. lipnja 2020. godine od 7,00 do 15,00 sati

 

  • od 15. do 24. lipnja 2020. godine od 7,00 do 19,00 sati

  

  • u subotu 20. lipnja 2020. godine od 8,00 do 14,00 sati

 

u Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove na slijedećim lokacijama:

 

 

 

  KRAPINA

  Krapina, Magistratska 1

  Telefon: 049/329-123; 049/329-173

  E-mail: ivana.haluzan@kzz.hr

               ljiljana.bazant@kzz.hr

 

 

  PREGRADA

  Josipa Karla Tuškana 2

  Telefon: 049/376-105; 049/376-022

   E-mail: ana.alupinski@kzz.hr

               sanja.petek@kzz.hr

 

  DONJA STUBICA

  Trg Matije Gupca 20

  Telefon: 049/286-124

  E-mail: stefanija.sagud@kzz.hr

 

 

  ZABOK

  Kumrovečka 6

  Telefon: 049/223-533; 049/221-518

  E-mail: katarina.horvat@kzz.hr

               mirela.vrancic.koprivnjak@kzz.hr

 

  KLANJEC

  Trg Mira 11

  Telefon: 049/550-475; 049/550-309

  E-mail: stefica.kramaric@kzz.hr

               anica.flugler@kzz.hr

 

 

  ZLATAR

  Park hrvatske mladeži 2

  Telefon: 049/466-122

  E-mail: jasna.horvat@kzz.hr

               verica.bolfek@kzz.hr

 

 

 

 

 

 

 

Zahtjevi se mogu predati neposredno u upravnom odjelu i u ispostavama, putem pošte, elektroničkim putem ili putem sustava e-Građani zaključno

 

do srijede 24. lipnja 2020. godine

 

 

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja potvrdom za glasovanje koju izdaje Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove u Krapini i u ispostavama Donja Stubica, Klanjec, Pregrada, Zabok i Zlatar za sve vrijeme glasovanja od 7,00 do 19,00 sati.

02.06.2020 OBJAVA BIRAČIMA


Privitak 1: OBJAVA BIRAČIMA - Download

https://uprava.gov.hr/vijesti/izbori-za-zastupnike-u-hrvatski-sabor-2020/16317


Izbori na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj održat će se u nedjelju 5. srpnja 2020. 
 
Izbori na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu održat će se u subotu 4. srpnja 2020. i u nedjelju 5. srpnja 2020. 

Obavještavaju se birači da mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju. 

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ .
 
Nadležna upravna tijela županija odnosno Grada Zagreba koja vode registar birača objavit će vrijeme, mjesto i način rada radi podnošenja zahtjeva za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača te radi zaprimanja zahtjeva za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta.
 
Zahtjevi se mogu predati neposredno u nadležnom upravnom tijelu, elektroničkim putem na objavljenu e-mail adresu nadležnog upravnog tijela ili putem sustava e-Građani. 
 
Rok za podnošenje zahtjeva istječe u
srijedu, 24. lipnja 2020.

29.05.2020 ODLUKE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE I UPUTE I PREPORUKE HZJZ

Sve Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
Sve upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo


Pridržavanje svih dosad donesenih mjera i uputa je od ključne važnosti jer odgovornim ponašanjem možemo smanjiti širenje zaraze koronavirusa. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana.

Pozivni centar 113 od sutra više nije u funkciji, sve informacije vezane uz koronavirus možete pronaći na internetskim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i jedinstvenoj web stranici www.koronavirus.hr

28.05.2020 Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske nastavio je s ublažavanjem mjera

Zbog daljnjeg razvoja povoljne epidemiološke situacije Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske nastavio je s ublažavanjem mjera te je donio tri Odluke:

 
Sve upute i preporuke Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.
 

Sve Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
Sve upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo