Novosti

01.02.2013 Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koji je stupio na snagu 04. kolovoza 2012. godine, određeni su uvjeti i postupak legalizacije nezakonito izgrađenih građevina. Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovog Zakona, smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, na kojoj su izvedeni najmanji grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovi s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, ...

01.02.2013 Natječaj za dodjelu pomoći učenicima i studentima

Natječaj za dodjelu pomoći učenicima i studentima

Na temelju članka 3. i 4. st. 1. i 3. Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima («Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije» br. 27/09., 5/11.) načelnik Općine Desinić raspisuje NATJEČAJ za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima općine Desinić.

01.02.2013 Lokalna akcijska grupa – „Sutla“ – lokalna razvojna strategija

Lokalna akcijska grupa – „Sutla“ – lokalna razvojna strategija

U prostorijama Muzeja grada Pregrade, dana 21. studenog 2012 održan je sastanak gradonačelnika i načelnika jedinica lokalne samouprave koji su osnivači Lokalne akcijske grupe „Sutla“. Sastanak je sazvan u svrhu prezentacije izrađene Lokalne razvojne strategije (LRS) za Lokalnu akcijsku grupu - Sutla. Predstavljen je terminski plan aktivnosti LAG-Sutla, a odnosi se na sazivanje Skupštine LAG-Sutla koja će se održati 05. prosinca 2012 u sjedištu udruge u Zagorskim Selima te pripreme za akreditaciju na raspisani natječaj unutar IPARD programa – mjera 202 od strane Ministarstva poljoprivrede...

01.02.2013 Procedura zaprimanja i provjere računa

Procedura zaprimanja i provjere računa

Računi se zaprimaju u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Desinić gdje dobivaju svoj prijemni štambilj s datumom primitka. Niti jedan ulazni dokument koji nije prošao Jedinstveni upravni odjel Općine Desinić i nema štambilj ne može se uzeti u razmatranje. Kako bi račun bio vjerodostojan, uredan i ispravan mora sadržavati slijedeće bitne podatke: mjesto izdavanja, broj i nadnevak...

01.02.2013 Javna rasprava - prostorni plan i uređenje Općine Desinić

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Desinić, utvrđenog Zaključkom Načelnika od 20.12.2012. godine...