Novosti

23.07.2020 OBAVIJEST USPJEŠNIM UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ TE NJIHOVIM RODITELJIMA


Privitak 1: OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELU NOVČANE NAGRADE - Download

Temeljem Odluke o dodjeli novčanih nagrada uspješnim učenicima osnovnih i srednjih škola s područja općine Desinić u nastavnoj godini 2019./2020. (KLASA: 021-05/20-01/37, URBROJ: 2214/01-20-01, donesena dana 15.07.2020. godine), koju je donijelo općinsko vijeće na svojoj 20. sjednici, općina Desinić dodjelit će nagrade uspješnim učenicima osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate u nastavnoj godini 2019./2020.

Kriteriji za ostvarivanje prava na nagradu su:

- da učenik u trenutku podnošenja zahtjeva ima prebivalište na području općine Desinić

- da je učenik završio sve razrede osnovne ili srednje škole s odličnim uspjehom

Ispunjavanje prethodno navedenih kriterija dokazuje se dostavom sljedećih dokumenata:

- preslika osobne iskaznice

- preslika svjedodžbi od 1. do 8. razreda za učenike osnovnih škola, odnosno od 1. do 3. (4.) razreda za učenike srednjih škola.

Zahtjev za dodjeljivanje novčane naknade učeniku može se podnjeti najkasnije do 01. rujna tekuće godine.

21.07.2020 Financiranje nabave radnih bilježnica i ostalog radnog materijala za učenike osnovne škole "Đure Prejca"

OBAVIJEST ZA RODITELJE I UČENIKE 

Općina Desinić sufinancirati će troškove nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne nastavne predmete u 50%-tnom iznosu učenicima osnovne škole „Đure Prejca“ za nastavnu godinu 2020./2021. Ostalih 50% sufinancirati će Krapisnko-zagorska županija. Općina će dodatno financirati u punom iznosu likovne mape, pribor za tehničku kulturu te atlase za geografiju.


21.07.2020 Priznanje za transparentnost općinskog proračuna

Institut za javne financije predstavio je 01. srpnja 2020. rezultate najnovijeg ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i općina. Istraživanjem je obuhvaćeno 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj. Istraživanjem se željelo utvrditi količinu i pravovremenost objavljenih dokumenata, te kvalitetu službenih internetskih stranica lokalnih jedinica. Otvorenost je mjerena brojem objavljenih proračunskih dokumenata na službenim internetskim stranicama lokalnih jedinica u razdoblju od studenog 2019. do travnja 2020., koji uključuju godišnje izvršenje proračuna za 2018., polugodišnje izvršenje proračuna za 2019., prijedlog proračuna za 2020.; izglasani proračun za 2020. i proračun za građane za 2020. Naša općina prepoznata je kao jedna od najtransparentnijih u pogledu objavljenih proračunskih dokumenata, temeljem čega je dodijeljen maksimalan broj bodova te je osvojila priznanje za transparentnost općinskog proračuna.

15.07.2020 ODLUKE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom donio sljedeće odluke:


https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-zaraze-koronavirusom/2304


15.07.2020 Provedba tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila prvi Natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za provedbu za provedbu za provedbu Podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ – provedba tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“.

 

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena, a prihvatljivi su sljedeći korisnici:

-                      poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika

-                      javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili

-                      udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 50.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore iznosi 100%.

Minimalna potpora po projektu je 400,00 EUR, a maksimalna 150.000,00 EUR. 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 27. srpnja 2020. od 12:00 sati do 30. listopada 2020. do 12:00 sati

Dodatne informacije možete potražiti na mrežnim stranicama APPRRR (https://www.apprrr.hr/podmjera-4-4-potpora-neproizvodnim-ulaganjima-vezanim-uz-postizanje-agro-okolisnih-i-klimatskih-ciljeva/IZVOR -  https://www.apprrr.hr/podmjera-4-4-potpora-neproizvodnim-ulaganjima-vezanim-uz-postizanje-agro-okolisnih-i-klimatskih-ciljeva/

30.06.2020 (Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske) Odluku o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske. od dana 30. 06. 2020.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je danas donio Odluku o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske.
 

Sve Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
Sve upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

29.06.2020 RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1: Desinic - Download

26.06.2020 Obavijest o početku javne rasprave o prijedlogu 4. izmjena i dopuna prostornoga plana uređenja

 Javna rasprava o Prijedlogu 4. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Desinić (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) održat će se u trajanju od 11 kalendarskih dana, u razdoblju od danas, 26. lipnja 2020. godine do 06.  srpnja 2020. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja. Prijedlog Plana sadrži tekstualni i grafički dio Plana, obrazloženje i sažetak za javnost.

Tijekom trajanja Javne rasprave, Prijedlog Plana će biti izložen javnom uvidu u prostorijama općinske vijećnice, Trg svetog Jurja 7, 49 216 Desinić, svakog radnog dana osim subote i nedjelje, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati te će biti objavljen i na web stranicama općine Desinić http://www.desinic.hr/

Javno izlaganje Prijedloga Plana održati će se u četvrtak 02. srpnja 2020. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama  Vatrogasnog doma DVD-a Desinić, Taborgradska ulica 6, 49 216 Desinić uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama nadležnog Stožera civilne zaštite te preporukama i nalozima drugih nadležnih tijela.

Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati tijekom trajanja Javne rasprave, zaključno s datumom 6. srpnja 2020. godine.

kontakt za sva potrebna objašnjenja - 

Zvonimir Kufrin dipl. ing. arh.
Mbt +385 98/352-117


OBJAVA O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU 4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ - http://www.desinic.hr/novost.php?vijest=789

26.06.2020 Kontakt podaci i radno vrijeme liječničkih ordinacija Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije


Privitak 1: kontakt podaci i radno vrijeme - Download


Kontakt podaci i radno vrijeme liječničkih ordinacija Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije/ Contact information and working hours of medical offices of the Krapina-Zagorje County Health Center

-          u prilogu / in Attachment

 

Raspored radnih subota liječničkih ordinacija/ schedule of working Saturdays of medical offices

poveznica/link

 

https://www.dzkzz.hr/index.php/raspored-radnih-subota

 

 

Raspored posebnih dežurstva liječničkih ordinacija/ on-call medical offices

poveznica/link

 

https://www.dzkzz.hr/index.php/posebna-dezurstva25.06.2020 -KORONAVIRUS - ODLUKE STOŽERA CZ RH OD DANA 24. 06. 2020. GODINE

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 24. 06. 2020.godine donio je dvije odluke:

 

Sve Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
Sve upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvoSve informacije vezane uz koronavirus možete pronaći na internetskim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH - https://civilna-zastita.gov.hr/
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo - https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/koronavirus-najnoviji-podatci/
i jedinstvenoj web stranici www.koronavirus.hr .

______________________________________________________________

(KORONAVIRUS) KONTAKTI I INFORMACIJE/CONTACTS AND INFORMATION - http://www.desinic.hr/novost.php?vijest=793