Novosti

30.06.2014 NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Turističkog uredaTurističke zajednice


Privitak 1: NATJECAJ_za_izbor_i_imenovanje_direktora_Turistickog_ureda_Turisticke_zajednice - Download

NATJEČAJ - za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističkog ureda
Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela

12.06.2014 Zahvala


Privitak 1: zahvala - Download

Štovani žitelji općine Desinić.

Koristimo ovu priliku kako bismo Vas obavijestili, a prvenstveno zahvalili svima koji su se odazvali humanitarnoj akciji prikupljanja pomoći za poplavom stradaloj Slavoniji.

06.06.2014 OBAVIJEST HUMPLIN

Molimo Vas da nam sve dojave vezane uz pojavu mirisa plina te eventualne kvarove ili sumnje u kvarove na distributivnom sustavu plina javite na BESPLATNI TELEFON 0800 200 174

06.06.2014 OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA SAKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA S PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1: OBAVIJEST - Download

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA SAKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA S PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ

05.06.2014 ODLUKA O USVAJANJU STUDIJE OPRAVDANOSTI DAVANJA KONCESIJE


Privitak 1: ODLUKA O USVAJANJU STUDIJE OPRAVDANOSTI DAVANJA KONCESIJE - Download

Na temelju članka 44. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapisnko zagorske županije“ broj 11/13), a u skladu sa člankom 13. Zakona o koncesijama ( „Narodne novine“ broj 143/12)načelnik općine Desinić donosi

ODLUKU O USVAJANJU
STUDIJE OPRAVDANOSTI DAVANJA KONCESIJE ZA SAKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA S PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ

05.06.2014 Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesija


Privitak 1: stručno povjerenstvo - Download

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o koncesijama (,Narodne novine" broj 143/12),
članka 9. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“, broj 08/10) i članka 44 Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapsinko zagorske županije“ broj 11/13) načelnik općine donosi
ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesija

03.06.2014 POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJSKE MREŽE- ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA DESINIĆ, I FAZA


Privitak 1: POZIV - Download

Na temelju članka 7. Pravilnika o bagatelnoj nabavi (Klasa: 400-09/14-01/68, Urbroj: 2214/02-14-01) i članka 44. Statuta općine Desinić, načelnik općine Desinić donosi sljedeći:

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJSKE MREŽE- ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA DESINIĆ, I FAZA

03.06.2014 ODLUKU O RASPISIVANJU POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJSKE MREŽE- ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA DESINIĆ, I FAZA


Privitak 1: ODLUKU O RASPISIVANJU POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJSKE MREŽE - Download

Na temelju članka 7. Pravilnika o bagatelnoj nabavi (Klasa: 400-09/14-01/68, Urbroj: 2214/02-14-01) i članka 44. Statuta općine Desinić, načelnik općine Desinić donosi sljedeću:

ODLUKU O RASPISIVANJU POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJSKE MREŽE- ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA DESINIĆ, I FAZA

28.05.2014 Skupština trgovackog društva Humplin d.o.o.


Privitak 1: Priopćenje WEB - Download

PREDMET: Priopcenje za javnost

Hum na Sutli, 27.05.2014.

Dana 13. svibnja 2014. godine održana je Skupština trgovackog društva Humplin d.o.o.za
distribuciju plina. Skupštini su prisustvovali predstavnici svih clanova Društva (predstavnici Opcine

26.05.2014 Javni poziv za pomoć u Slavoniji


Privitak 1: Javni poziv za pomoć u Slavoniji - Download

Javni poziv za pomoć poljoprivrednicima na poplavljenim područjima Slavonije
Krapinsko-zagorska županija pokreće inicijativu za pomoć poljoprivrednicima na poplavljenim područjima Slavonije koji su pretrpjeli velike štete u stočnom fondu, te velike gubitke u hrani za stoku. Kako je situacija u poplavljenim područjima veoma teška pozivamo stanovnike naše Županije da u znak solidarnosti s poljoprivrednim proizvođačima doniraju hranu za životinje kako bi se poljoprivrednicima u Slavoniji pomoglo oko prehranjivanja stoke te očuvanja nijhove dobrobiti i zdravlja.