Novosti

05.09.2014 ODLUKU O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1: Odluka subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola - Download

Članak 1.
Općina Desinić se uključuje u sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda sa područja Općine Desinić, a sukladno proračunu Općine Desinić za 2014. godinu.

Članak 2.
Sufinanciranje troškova prijevoza učenika utvrđuje se u iznosu od 4% od cijene mjesečne učeničke karte po zoni.

Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, objaviti će se na oglasnoj ploći i na internetskim stranicama općine Desinić, a važi do kraja 2014. godine.

NAČELNIK
Zvonko Škreblin

29.08.2014 POZIV za održavanje izvještajne izvanredne skupštine


Privitak 1: poziv_skupština_kutjevo31082014 - Download

Izvršni odbor
Udruge obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Hrvatske

upućuje

POZIV

za održavanje izvještajne izvanredne skupštine


Pozivaju se svi zainteresirani na izvještajnu izvanrednu skupštinu Udruge obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja će se održati u nedjelju 31. kolovoza 2014. godine u Kutjevu (kino dvorana) s početkom u 11.30 sati. 

27.08.2014 Natječaj za EnU i OiE.


Obavještavam Vas da je Krapinsko-zagorska županija objavila natječaj za
EnU i OiE.


19.08.2014 ODLUKA O USVAJANJU IZVIJEŠĆA O STANJU U PROSTORU ZA RAZDOBLJE DO 2014/2018


Privitak 1: usvajanje izvješća stanja u prostoru - Download
Privitak 2: DESINIC - IZVJESCE O STANJU U PROSTORU 2014 - Download

Na temelju članka 39. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka 30. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“, broj 11/13) općinsko Vijeće općine Desinić na svojoj 7. sjednici održanoj dana 25.07.2014. godine donosi


ODLUKU O USVAJANJU IZVIJEŠĆA O STANJU U PROSTORU
ZA RAZDOBLJE DO 2014/2018


19.08.2014 Odluke sa 7. Sjednice općinskog Vijeća


Privitak 1: ODLUKA O ODABIRU, KONCESIJA - Download
Privitak 2: agrotehničke mjere, Desinić, 2014 - Download
Privitak 3: ODLUKA javni put dopuna (3) - Download
Privitak 4: odluka o sufinanciranju osjemenjivanja - Download
Privitak 5: usvajanje financijskog izvješća dv - Download
Privitak 6: usvajanje financijskog izvješća dvd - Download
Privitak 7: usvajanje statuta - Download

19.08.2014 Obavijest o natječaju


Privitak 1: obavijest o natječaju EnU - Download

Krapinsko-zagorska županija će tijekom slijedećeg tjedna na internetskoj stranici Županije www.kzz.hr objaviti javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Županije. Sufinancirati će se provedba mjera energetske učinkovitosti:

11.08.2014 Nove Internet stanice tvrtke Humplin d.o.o.


Privitak 1: Obavijest - Download

Poštovani,
Obavještavamo Vas da su aktivirane nove Internet stanice tvrtke Humplin d.o.o. (www.humplin.hr). Na navedenim stranicama možete se prijaviti za dobivanje obavijesti koje objavljuje Humplin d.o.o. , a koje će Vam biti proslijeđene putem e-mail poruke kao i postavljati pitanja putem kontakt obrasca na poveznici http://humplin.hr/kontakt/.

24.07.2014 7. Sjednica općinskog Vijeća općine Desinić


Privitak 1: agrotehničke mjere, Desinić, 2014 - Download
Privitak 2: DOPUNA ODLUKE, JAVNI PUT - Download
Privitak 3: odluka o sufinanciranju osjemenjivanja - Download
Privitak 4: ODLUKU O ODABIRU, KONCESIJA - Download
Privitak 5: usvajanje financijskog izvješća dv - Download
Privitak 6: usvajanje financijskog izvješća dvd - Download
Privitak 7: usvajanje izvješća stanja u prostoru - Download
Privitak 8: usvajanje statuta - Download

P O Z I V

Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“, broj 11/13) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 11/13), sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati dana

25.07.2014. godine (petak) s početkom u 19:00 sati
u Vijećnici Općine Desinić.

10.07.2014 Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova


Privitak 1: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Download
Privitak 2: OBAVIJEST - Download
Privitak 3: stručno povjerenstvo - Download

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova

01.07.2014 IZMIJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU


Privitak 1: I - Download

Na temelju članka 20. stavak 3. i 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), u skladu s Proračunom Općine Desinić («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 29/20) i članka 44. Statuta Općine Desinić («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 11/13) načelnik Općine Desinić donosi