Novosti

12.03.2018 Lokalna akcijska grupa Zagorje- Sutla obavila je prvi LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.3.2. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Lokalna akcijska grupa Zagorje- Sutla obavila je prvi LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.3.2. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji Zagorje-Sutla za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 670.068 HRK. 

12.03.2018 POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA  U POSTUPKU NABAVE KAMENOG MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA  PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1: poziv - Download
Privitak 2: DOKUMENTACIJA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Download
Privitak 3: hpsc948 - Download

09.03.2018 CRAZY SHOW ELDORADO

CRAZY SHOW ELDORADO

08.03.2018 Objava - radionica Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a


Privitak 1: Objava - radionica Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a - Download

20.02.2018 AVNI POZIV Za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma. Korisnici mogu biti: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), OPG (obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge).

Više  na internetskim stranicama Ministarstva

20.02.2018 Koncesija za dimnjačarske usluge


Privitak 1: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - KONCESIJA - DIMNJACARSKI POSLOVI - Download
Privitak 2: troškovnik - Download
Privitak 3: Obavijest o dodjeli koncesije za javno dobro ili usluge Ispod EU praga (2) - Download

Općina Desinić objavila je "Obavijest o namjeri davanja koncesije za javno dobro ili usluge Ispod EU praga"
za postupak: K - 1/18, broj objave: 2018/S 01K-0004266. Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

19.02.2018 Edukativna radionica na temu Energy Conserving Office

Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja u sklopu projekta ECO – Energy Conserving Office sufinanciranog iz zajedničkog fonda Saveza Alpe-Jadran, organizira istoimenu radionicu u svrhu poboljšanja konkurentnosti startup-ova i poduzetnika koji žele uskladiti svoje poslovanje s načelima ekološke svijesti i energetske učinkovitosti kroz primjer dvorca Bračak, te Vas ovim putem pozivamo da sudjelujete na istima.

19.02.2018 NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 4.1.1. SEKTOR BILJNE PROIZVODNJE

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 15. veljače 2018. je objavila novi natječaj iz mjere 4 Programa ruralnog razvoja za tip operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”.

16.02.2018 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD – JAVNI POZIV


Privitak 1: Javni_poziv - Download

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=90370857

13.02.2018 Obavijest o početku kampanja za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizira radionice za potencijalne korisnike Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za Mjeru 4, 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" te Mjeru 6, po prvi put za tip operacije 6.2.1. -Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti.