Novosti

26.09.2019 Besplatna radionica na temu: CILJANA KOMUNIKACIJA I PREZENTACIJA MOJE IDEJE


Privitak 1: letak-Radionica-KOMUNIKACIJA I PREZENTACIJA listopad 2019 - Download

Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. u sklopu projekta Održivi razvoj poduzetništva Krapinsko-zagorske županije - PODRŽI, organizira

besplatnu radionicu na temu: CILJANA KOMUNIKACIJA I PREZENTACIJA MOJE IDEJE, koja će se održati u 2 termina - 07. i 09. listopada u STIR UP – coworking prostoru (Ulica Matije Gupca 64, 49210 Zabok).

Sve detaljne informacije možete pronaći na letku

13.09.2019 ODLUKA O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.


Privitak 1: ODLUKA O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA PRJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ U ŠKOLSKOJ GODINI - Download

Općinski načelnik općine Desinić dana 09. 09. 2019. godine donio je ODLUKU O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

12.09.2019 Besplatna radionica na temu: I JA KORISTIM E-ALATE


Privitak 1: Letak-Radionica-I JA KORISTIM E-ALATE - Download

Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. u sklopu projekta Održivi razvoj poduzetništva Krapinsko-zagorske županije - PODRŽI, organizira

besplatnu radionicu na temu: I JA KORISTIM E-ALATE, koja će se održati 16. rujna u STIR UP – coworking prostoru (Ulica Matije Gupca 64, 49210 Zabok)

Sve detaljne informacije možete pronaći na letku  ili na web stranici: www.poduzetnickicentar-kzz.hr

Prijaviti se može preko on-line prijave na  web stranici: www.poduzetnickicenar-kzz.hr  ili elektroničke adrese jurica@poduzetnickicentar-kzz.hr

Sudjelovanje na radionici je besplatno.

09.09.2019 INFORMIRANJE O POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ DONOŠENJE ODLUKE KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA IV. IZMJENEDETALJI NA POVEZNICI: http://www.desinic.hr/novost.php?vijest=650

19.08.2019 JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE/ČLANICE I NJIHOVE ZAMJENIKE/ZAMJENICE SAVJETA MLADIH OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1: JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA - Download
Privitak 2: obrasci SM OD 2-1, SM OD 2-2, SM OD 2-3 - Download
Privitak 3: obrasci SM OD 1-1, SM OD 1-2, SM OD 1-3 - Download
Privitak 4: izvješće o zatvaranju javnog poziva - Download

Na temelju članka 9. stavka 2. i 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj: 41/14) i članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ broj: 22/16) Općinsko vijeće Općine Desinić ponovno objavljuje

JAVNI POZIV

ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE/ČLANICE I NJIHOVE ZAMJENIKE/ZAMJENICE SAVJETA MLADIH OPĆINE DESINIĆ

14.08.2019 JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ ZA 2019. GODINU


Privitak 1: Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području općine Desinić za 2019 - Download
Privitak 2: TEKST JAVNOG POZIVA 2019 V - Download
Privitak 3: Program potpore poljoprivredi za 2019 godinu - Download
Privitak 4: IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA - Download
Privitak 5: ZAHTJEV ZA POTPORU, MJERA 1 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UMJETNOG OSJEMENJIVANJA PLOTKINJA GOVEDA - Download
Privitak 6: ZAHTJEV ZA POTPORU, MJERA 2 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UMJETNOG OSJEMENJIVANJA KRMAČA - Download
Privitak 7: ZAHTJEV ZA POTPORU, MJERA 3 POTPORE ZA DRŽANJE GOVEDA - Download
Privitak 8: ZAHTJEV ZA POTPORU, MJERA 4 POTPORE ZA DRŽANJE OVACA I KOZA - Download
Privitak 9: ZAHTJEV ZA POTPORU, MJERA 5 POTPORE ZA DRŽANJE PČELINJIH ZAJEDNICA - Download
Privitak 10: ZAHTJEV ZA POTPORU, MJERA 6 SUFINANCIRANJE NABAVE VOĆNIH SADNICA I LOZNIH CJEPOVA - Download
Privitak 11: Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti u 2019 - Download

Na temelju Programa potpora poljoprivredi na području Općine Desinić za 2019. godinu (KLASA: 021-05/19-01/33, URBROJ: 2214/01-19-01; dalje u tekstu: Program, („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ broj 22/2019), Općinski načelnik općine Desinić, po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti potpore male vrijednosti (KLASA: 404-01/19-01/27, URBROJ: 525-07/0882-19-2)  objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI

NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ ZA 2019. GODINU

09.07.2019 OTVORENO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

OTVORENO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

OBAVIJEST STANOVNICIMA

Otvoreno je reciklažno dvorište u gradu Klanjcu. Reciklažno dvorište nalazi se na adresi Florijan 6, Medvedov Jarek, pokraj odlagališta otpada. Radit će utorkom u prijepodnevnom terminu, četvrtkom od 13:00 do 19:00 sati i subotom od 9:00 do 15:00 sati. Reciklažno dvorište i odlagalište otpada koriste grad Klanjec i općine Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Zagorska Sela, Tuhelj i Desinić, odnosno, jedinice lokalne samouprave na čijem području uslugu odvoza komunalnog otpada obavlja poduzeće “Zelenjak”.

03.07.2019 ŽUTICA VINOVE LOZE - Obavijest svim vlasnicima i posjednicima poljoprivrednoga zemljišta vinograda


Privitak 1: ZLATNA ŽUTICA desinić - Download

Vinogradari s područja Općine Desinić obavještavaju se da prate pojavu simptoma koji bi upućivali na eventualnu pojavu zlatne žutice te da o tome bez odgode obavijeste nadležnog fitosanitarnog inspektora, Zavod za zaštitu bilja, Ministarstvo poljoprivrede (Savjetodavnu službu KZŽ) ili poljoprivrednoga redara Općine Desinić, Silviju Kramarić( 091/376-0525) .

Obvezne mjere suzbijanja i sprječavanja širenja zlatne žutice propisane su „Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze, koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence dorée MLO“ (NN br. 48/2018.). 


03.07.2019 ODGOVORNOST KROZ SVA GODIŠNJA DOBA

ODGOVORNOST KROZ SVA GODIŠNJA DOBA

17.06.2019 Pokrenuto e-savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II“


Privitak 1: Pokrenuto e-savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II - Download

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II““, u kojem je moguće sudjelovati do 15. srpnja 2019. putem poveznice: savjetovanje.