Novosti

23.03.2020 ODLUKA O ZABRANI NAPUŠTANJA MJESTA PREBIVALIŠTA I STALNOG BORAVKA U REPUBLICI HRVATSKOJ


Privitak 1: Odluka o zabrani napuštanja prebivališta - Download

https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20o%20zabrani%20napu%C5%A1tanja%20prebivali%C5%A1ta....pdf


23.03.2020 PREPORUKE ZA KUĆANSTVA I OSTALE ZATVORENE PROSTORE

Preuzeto sa stranice Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite -  https://civilna-zastita.gov.hr/

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/preporuke-za-kucanstva-i-ostale-zatvorene-prostore/2289

 

23.03.2020 OBVEZA POSTUPANJA PO ODLUKAMA I UPUTAMA STOŽERA CZRH


Privitak 1: OBVEZA POSTUPANJA PO ODLUKAMA I UPUTAMA STOŽERA CZ RH - Download

Na stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite https://civilna-zastita.gov.hr/  nalaze se sve odluke, upute, naredbe i priopćenja koja su vezana uz pandemiju korona virusa čija provedba  uključuje odnosno čija provedba se nalaže i na administrativnom području naše jedinice te sve fizičke i pravne osobe molimo za postupanje suklando istima. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom donio sljedeće odluke: 

·   Preuzeto sa stranice Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite – https://civilna-zastita.gov.hr/

23.03.2020 ODLUKA O PROVEDBI ODLUKE O MJERI STROGOG OGRANIČAVANJA ZADRŽAVANJA NA ULICAMA I DRUGIM JAVNIM


Privitak 1: Odluka - o ograničenju zadržavanja na ulicama i javnim mjestima_POTPISANO - Download
Privitak 2: ODLUKA O PROVEDBI ODLUKE O MJERI STROGOG OGRANIČAVANJA ZADRŽAVANJA NA ULICAMA I DRUGIM JAVNIM MJESTIMA - Download

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, dana 21. ožujka 2020. godine donio je

ODLUKU O MJERI STROGOG OGRANIČAVANJA ZADRŽAVANJA NA ULICAMA I DRUGIM JAVNIM MJESTIMA

(KLASA: 810-06/20-01/7 URBROJ: 511-01-300-20-10 Zagreb, 21. ožujka 2020.)

 

S obzirom na ubrzano širenje i pojačani rizik prijenosa bolesti COVID-19, uvodi se protuepidemijska mjera strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima na kojima se može istovremeno kretati i zadržavati veći broj osoba, u trajanju od 30 dana od dana donošenja Odluke.

Ova Odluka odnosi se na ulice, trgove, parkove i sve ostale javne površine na kojima se može kretati i zadržavati veći broj osoba.

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjere iz navedene Odluke.

 

Pozivamo mještane na pridržavanje ove odluke.

Preuzeto sa stranice Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite – https://civilna-zastita.gov.hr/https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20o%20ograni%C4%8Denju%20zadr%C5%BEavanja%20na%20ulicama%20i%20javnim%20mjestima_POTPISANO.pdf

23.03.2020 Odluka o zatvaranju tržnice


Privitak 1: Odluka - obustava rada tržnica - Download
Privitak 2: Odluka o zatvaranju tržnice - Download

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/priopcenje-za-medije-stozera-civilne-zastite-republike-hrvatske-od-22-ozujka-2020-u-20-30-sati/2288

23.03.2020 Odluka o radnom vremenu trgovina


Privitak 1: Odluka - radno vrijeme trgovina (002) (1) - Download
Privitak 2: Odluka o radu trgovina - Download

https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20radno%20vrijeme%20trgovina%20(002).pdf

22.03.2020 Odluka o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva


Privitak 1: Odluka o mjerama priliko sklapanja braka - Download


22.03.2020 Odluka o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja

file:///C:/Users/Procelnica/Desktop/Odluka%20o%20na%C4%8Dinu%20odr%C5%BEavanja%20pogreba%20(1).pdf

19.03.2020 ODLUKA O PROVEDBI ODLUKE O MJERAMA OGRANIČAVANJA DRUŠTVENIH OKUPLJANJA, RADA U TRGOVINI, USLUŽNIH DJELATNOSTI I ODRŽAVANJA SPORTSKIH I KULTURNIH DOGAĐANJA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE RH NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1: Odluku o mjerama za sprječavanje širenja virusa - Download
Privitak 2: Odluka - mjere ograničavanja društvenih okupljanja, rada trgovina (1) - Download

Ovim odlukama zabranjuju se javna okupljanja i sportski događaji, obustavlja rad u ugostiteljskim objektima i prodavaonicama osim prehrambenih i ljekarni, obustavlja se rad sportskih i rekreacijskih centara i obustavljaju se vjerska okupljanja.

Na snazi je i privremena zabrana kretanja osoba preko graničnih prijelaza.

Za provedbu mjera bit će zaduženi stožeri civilne zaštite jednica lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Detaljan popis i pojašnjenje mjera koje su u ponoć stupile na snagu:
 


Mjere stupaju na snagu 19. ožujka i primjenjuju se 30 dana. 

19.03.2020 OBAVIJEST O RADU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE DESINIĆ ( 19. 03. 2020. )

OBAVIJEST O RADU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE DESINIĆ ( 19. 03. 2020. )

OBAVIJEST O RADU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE DESINIĆ ( 19. 03. 2020. )

 

Sukladno uputi stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a s obzirom na novonastalu situaciju vezanu uz širenje novog koronavirusa COVID- 19, općinski načelnik odlukom je aktivirao stožer CZ  općine Desinić imenovan Odlukom o osnivanju stožera civilne zaštite općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“, broj 24/17, 38/17) u kojem se nalaze, uz načelnika stožera, i predstavici DVD- Desinić, ZJVP, HGSS, PP postaje,  MUP, Doma zdravlja KZŽ i GDCK Pregrada. Na sastanku su urućeni nalozi za aktiviranje stožera.

Svi članovi iznijeli su podatke o trenutnoj ugrozi kao i prokomentirali predložene mjere. Utvrđeno je da će svi svojim naporima i djelovanjima osigurati provođenje Odluka i Naputaka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Ujedno, dogovoreno je da će se podijela ovogodišnjih paketa povodom blagdana Uskrsa korisnima ZMN i socijalno ugroženim domačinstvima odvijati na način da će isto, uz pridržavanje svih danih uputa, obavljati članovi GDCK Pregrada. U svakom trenutku za svu pomoć oko spomenutoga kao i potrebe snadbdjevanja potrepštinama starijeg domaćinstva na raspolaganju su i članovi DVD, ZJVP, nadležnog MUP-a i svih ostalih nadležnih institucija.  Općina će osigurati sva potrebna materijalno tehnička sredstva i opreme za rad stožera.

Općina je naručila zaštitne maske koje će podijeliti osobama koje će obilaziti starije osobe i starija domačinstva kao i za ostale nastale potrebe. U postupku je nabava dezinfekcijskih sredstava.

Dogovoreno je da će se sa svrhom obaviješćivanja mještana koji možebitno ne prate ili nemaju mogućnost praćenja obavijesti putem službenih i društvenih stranica, kako općine tako i Ravnateljstva civilne zaštite, Ministarstva zdravstva i Vlade Rh, u narednim danima plakati obavijesti i upute izvijesiti na čim više mjesta u svim naseljima općine.

Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada osigurava stručnu i kontroliranu pomoć oko nabavke živežnih namirnica ili lijekova svim građanima koji su stariji, sami i nemoćni. Svi mještani općine Desinić koji imaju potrebu za dostavom namirnica ili lijekova mogu se javiti na broj telefona GDCK Pregrada 098 857-120, koji će biti otvoren od 0 do 24h. Informacije o tome podijeliti će se i putem letaka, plakata i objavama na mrežnim stranicama.

Na posljetku spomenute obavijesti i osnovne podatke emitirati će se i putem radio stanica tj. Emitirati će se  obavijest  sadržaja:

- Svi mještani općine Desinić koji imaju potrebu za dostavom namirnica ili lijekova mogu se javiti na broj telefona GDCK Pregrada 098 857-120, koji će biti otvoren od 0 do 24h.

Pozivamo sve mještane na odgovorno ponašanje i zaštitu zdravlja svih te da posebno obrate pozornost na starije i nemoćne osobe na način da im pruže potrebne podatke ili o njihovim potrebama sami obavijeste na ostavljeni broj telefona.

Molimo Vas ostanite doma jer je to sada najlakši način da pomognete drugima i spriječite širenje zaraze.