Novosti

02.12.2020 Odluka Stožera CZ RH o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije.


Privitak 1: Odluka - nužne mjere KZŽ - Download

01.12.2020 Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID - 19 putem okupljanja ( od 28. studenoga 2020. do 21. prosinca 2020.


Privitak 1: Odluka - ograničavanja okupljanja i druge mjere - Download

27.11.2020 Nove epidemiološke mjere - ukratko

Nove epidemiološke mjere - ukratko

 

 

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/nove-epidemioloske-mjere-ukratko/3231


23.11.2020 ODLUKE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE


Privitak 1: Odluka - okupljanja - 2 - Download
Privitak 2: Odluka - radno vrijeme ug - Download

- Odluka o izmjenama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga.


Sve Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
Sve upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

17.11.2020 JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ ZA 2020. GODINU


Privitak 1: TEKST JAVNOG POZIVA 2020 - Download
Privitak 2: 11 - Download
Privitak 3: IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI - Download
Privitak 4: ZAHTJEV ZA POTPORU, MJERA 3 POTPORE ZA DRŽANJE GOVEDA - Download
Privitak 5: ZAHTJEV ZA POTPORU, MJERA 4 POTPORE ZA DRŽANJE OVACA I KOZA - Download
Privitak 6: ZAHTJEV ZA POTPORU, MJERA 5 POTPORE ZA DRŽANJE PČELINJIH ZAJEDNICA - Download
Privitak 7: ZAHTJEV ZA POTPORU, MJERA 6 SUFINANCIRANJE NABAVE VOĆNIH SADNICA I LOZNIH CJEPOVA - Download
Privitak 8: ZAHTJEV ZA POTPORU, MJERA 1 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UMJETNOG OSJEMENJIVANJA PLOTKINJA GOVEDA - Download
Privitak 9: ZAHTJEV ZA POTPORU, MJERA 2 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UMJETNOG OSJEMENJIVANJA KRMAČA - Download

Na temelju Programa potpore poljoprivredi na području Općine Desinić za 2020. godinu (KLASA: 021-05/20-01/75, URBROJ: 2214/01-20-01; kojega je općinsko vijeće općine Desinić donijelo na svojoj 22. sjednici dana 12. 11. 2020. godine - dalje u tekstu: Program), Općinski načelnik općine Desinić, po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti – Program potpore poljoprivredi na području općine Desinić za 2020. godinu  (KLASA: 404-01/20-01/78, URBROJ: 525-08/0245-20-3)  objavljuje 

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ ZA 2020. GODINU

Predmet javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi za 2020. godinu za slijedeće aktivnosti

1.      sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja plotkinja goveda

2.      sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krmača

3.      potpore za držanje goveda

4.      potpore za držanje ovaca i koza

5.      potpore za držanje pčelinjih zajednica

6.      sufinanciranje nabave voćnih sadnica i loznih cjepova.


Tekst javnog poziva i pripadajući obrasci nalaze se u prilogu ove objave.


11.11.2020 Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije 10. 11. 2020

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je na prijedlog stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske donio https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/priopcenje-za-medije-stozera-civilne-zastite-republike-hrvatske-od-11-studenoga-2020/3163


Sve Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
Sve upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo


10.11.2020 Konferencija za medije Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije 9. studenoga 2020. godine,


Konferencija za medije Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije 9. studenoga 2020. godine

http://www.kzz.hr/stozer-konferencija-za-medije

10.11.2020 Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja i prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 10. 11. 2020. donio  je novu Odluku

Sve Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
Sve upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

06.11.2020 NATJEČAJ ZA DODJELU POMOĆI UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA OPĆINE DESINIĆ ZA 2020./2021. GODINU


Privitak 1: natječaj za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima općine Desinić za 2020 2021 - Download
Privitak 2: NATJEČAJ - Download
Privitak 3: Odluka o broju korinsika i visini pomoći učenicima srednjih škola i studentima za 2020 2021 - Download
Privitak 4: ODLUKA O BROJU KORISNIKA I VISINI POMOĆI UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA - Download
Privitak 5: ZAHTJEV - Download
Privitak 6: IZJAVA 1 - Download
Privitak 7: IZJAVA O BROJU ČLANOVA - Download

Na temelju članka 3. i 4. st. 1. i 3.  Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ broj 27/09., 5/11.) općinski načelnik Općine Desinić raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

ZA DODJELU POMOĆI UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA

 OPĆINE DESINIĆ ZA 2020./2021. GODINU

 

Raspisuje se natječaj za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima za:

-         5 (pet) učenika srednjih škola

-         6 (šest) studenata.

 

Pravo na pomoć mogu ostvariti učenici i studenti:

-          koji imaju prebivalište na području općine Desinić te čiji roditelji, usvojitelji ili staratelji imaju prebivalište na području općine Desinić,

-          koji nisu korisnici učeničkog odnosno studentskog kredita, stipendije ili drugog vida pomoći za školovanje,

-          koji prvi puta upisuju razred i nemaju vlastiti izvor prihoda, odnosno koji prvi puta upisuju godinu studija kao redoviti studenti te koji nemaju vlastiti izvor prihoda i školuju se u Republici Hrvatskoj.

 

Ukoliko zahtjev za pomoć podnese dvoje ili više učenika iz iste obitelji, pomoć će se uz udovoljavanje osnovnim kriterijima, dodijeliti jednom učeniku, osim iznimno i većem broju ukoliko to budu dopuštala sredstva proračuna.


Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja.

  

Zahtjevi na obrascima kao i sva tražena dokumentacija, dostavlja se istom odjelu neposredno ili poštom.

 


Uz zahtjev je  potrebno priložiti:

a)      potvrdu o redovnom upisu u školu/fakultet,

b)      potvrdu škole/fakulteta o prosjeku ocjena iz prethodne godine školovanja,

c)      potvrdu o prosjeku primanja roditelja, usvojitelja, staratelja u posljednja tri mjeseca,

d)      izjavu o broju članova domaćinstva,

e)      izjavu da nije korisnik kredita, stipendije ili dr. oblika pomoći za školovanje.

 

Obrasci Izjava pod «d» i «e», kao i Zahtjev podižu se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Desinić, a mogu se preuzeti i sa internetskih stranica općine Desinić- www.desinic.hr.

 

 


03.11.2020 PLAN PROVEDBE OBVEZNE PREVENTIVNE SUSTAVNE DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ za jesen 2020. godine

PLAN PROVEDBE OBVEZNE PREVENTIVNE SUSTAVNE DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ  za jesen 2020. godine

      Preventivna sustavna deratizacija na području Općine  Desinić provesti će se u periodu od šest radnih dana u radnom vremenu od 8 do 15 sati prema prikazanom rasporedu.

U slučaju kišnog vremena moguće su promijene plana.